صفحه اصلی مقاله ها جرم مصرف مشروبات الکلی
جرم مصرف مشروبات الکلی

جرم مصرف مشروبات الکلی

آنچه در مشاوره حقوقی جرم مصرف مشروبات الکلی و شرب خمر باید بدانیم؟

مقدمه

مصرف مشروبات الکلی از جمله اعمال و رفتاری است که در قانون مجازات کشور مورد جرم انگاری واقع شده است. این جرم انگاری به این موجب است که مصرف این مواد شرایط ایفای جرم توسط مصرف کننده را به دلیل این که حالت مستی آور به مصرف کننده بخشیده و قوه اراده و اختیار و هوشیاری را در موارد سو مصرف آن سلب می کند قوت می بخشد. لازم به ذکر است به دلیل حاکمیت موازین اسلامی در قانون ما در آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره در قرآن کریم نیز به صراحت به نهی از انجام این عمل برای مسلمانان اشاره شده است و این عمل را حرام اعلام کرده و دارای مجازات اخروی نیز دانسته است که این موارد مزید بر علت این جرم انگاریست.

لازم به ذکر است که برای جرم مصرف مشروبات الکلی در قانون به دو طریق حدی و تعزیری مجازات وضع شده است.

شرایط تحقق جرم

مواد ۲۶۶ - ۲۶۴ قانون مجازات در بخش حدود به بیان شرایط تحقق این جرم و بیان مصادیق آن پرداخته است. در ماده ۲۶۴ آمده است که مصرف مسکر یا همان مشروبات الکلی به هر نحو ممکن اعم از نوشیدن و خوردن و یا تزریق آن به بدن یا دود کردن آن جرم تلقی می شود. به بیان این ماده میزان و حجم مصرف مورد اعتنا نیست و مصرف این مواد به هر شکل ممکن آن و به هر اندازه و میزان آن مشمول مجازات جرم شرب خمر می باشد.

این ماده این مورد را نیز اشاره دارد که شکل فیزیکی ماده مسکر اهمیتی از لحاظ قلمداد شدن به مشروبات الکلی ندارد و تفاوتی در جامد یا مایع بودن ماده مسکر ندارد.

نکته دیگر در تعیین ملاک و شرایط تحقق این جرم این است که اگر ماده مسکر مخلوط باشد یا خالص باشد از نظر قانون گذار برای جرم انگاری تفاوتی ندارد. البته این مخلوط بودن به گونه ای باشد که آن ماده را از مسکر بودن خارج نکرده باشد موجب مجازات حد می داند.

نکات و موارد مذکور به این نقطه می رسند که بعد از این ها باید به گونه ای نتیجه و حاصلی فراهم آید و آن هم ایجاد حالت مستی در مصرف کننده این مواد است. با این حال از لحاظ قانون مصرف مشروبات الکلی اگرچه با مصرف آن ایجاد حالت مستی در مصرف کننده را فراهم آورد یا نه مد نظر قرار نگرفته و صرف مصرف این مواد مورد جرم انگاری واقع شده است.

در ذیل این ماده تحت عنوان تبصره ای این مورد نیز ذکر شده است که خوردن آبجو هرچند که موجبات ایجاد مستی را فراهم نیاورد؛ نیز موجب اجرا مجازات حد برای مصرف کننده آن خواهد شد.

مجازات جرم شرب خمر

ماده ۲۶۵ قانون مجازات در بخش حدود جزای مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است. البته طبق مفاد ماده بعد چنین اظهار شده است که غیر مسلمان فقط در صورتی که در ملاءعام تظاهر به مصرف این گونه مشکلات کند محکوم به مجازات خواهد بود. این موارد بدین معنا هستند که که اگر مسلمانی در صورت مصرف آن حتی اقدام به تظاهر در ملاعام نیز نکند، مشمول مجازات ارتکاب این جرم خواهد بود.

گذشته از این ها قانون در این موارد به موضوعات جزئی تری نیز وارد شده است. از این قرار که اگر غیر مسلمانی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند به شکلی که این عمل او علنی نباشد، ولی با آثار و تبعات مصرف این مواد همچون وجود حالت مستی در انظار و معابر عمومی ظاهر شود مشمول مجازات مقرر برای تظاهر به این عمل حرام قرار خواهد گرفت.

اما مجازات مصرف مشروبات الکلی به این موارد ختم نمی‌شود و در ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات پیرو ماده ۶۳۸ همین قانون بیان شده است که هر کس به شکل علنی در انظار و معابر عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند، علاوه بر اجرای مجازات حد شرعی مصرف مسکر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در قانون حدود فقط به جرم انگاری مصرف مشروبات الکلی پرداخته شده است ولی در قانون تعزیرات علاوه بر صرف مصرف این گونه مواد به جرم انگاری خرید یا حمل یا نگهداری آنها نیز در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ اقدام شده است.

شرایط اثبات تحقق جرم

یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت این مرتکب محکوم به اعمال مجازات حد نخواهد شد.

نوشیدن مشروبات الکلی از جمله جرایم حدی است اما سایر اعمال آن از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و... همین مشروبات جزو جرایم تعزیری هستند.

اما همه ی این شرایط اثبات تحقق این جرم برای موقعی است که مرتکب در شرایط رافع مسئولیت همچون حالت اضطرار و حالاتی چون فقدان اراده نباشد. چرا که این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب را نمی توان در این شرایط مجرم دانست و مستحق اعمال مجازات بدانیم.

از جمله موارد اضطرار می‌توان به شرایطی چون درمان بیماری و استفاده از این مواد به مقدار کفایت و ضرورت تحت عنوان دارو اشاره داشت که در این موارد شخص مصرف کننده و مرتکب مشمول اعمال مجازات حدی نخواهد بود. این مساله به استناد آیه ۱۷۳ سوره مبارکه بقره در قانون ما وضع شده است.

یکی دیگر از شرایط احراز تحقق این جرم شهادت شهود و یا اقرار مرتکب است. اما این شهادت و اقرار در مواردی برای دادگاه احراز می‌شود که شخص در حالت اضطرار یا رافع مسئولیت نبوده باشد چراکه در آن صورت از لحاظ قانون مجرم شناخته نشده و مشمول مجازات نخواهد بود.

قانون مجازات در ماده ۱۶۸ شرایطی را برای صحت اقرار تعیین کرده است که از نظر آن اقرار کننده باید عاقل، بالغ، مختار و دارای قوه اختیار و قصد باشد تا اقرار او در دادگاه نافذ شود.

قانون مجازات در ماده دیگری این موضوع را اظهار می‌کند که اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم می‌کند اقرار و از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد. مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.

از نگاه قانون مجازات و ماده ۱۷۲ آن این مورد نیز مهم است که تعداد دفعات اقرار چند بار بوده است.

برای اثبات و احراز اقرار در مورد جرم شرب خمر از لحاظ ماده ۱۷۲ این عمل باید دو بار انجام شود، با این حال که در همین ماده بیان شده است که برای احراز کلیه جرایم از طریق اقرار انجام دادن یک بار آن نیز کفایت می کند.

از دیگر راه های اثبات تحقق جرایم شهادت شهود است که از لحاظ قانون مجازات شاهد باید نفر مرد عادل باشد و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد تا این شهادت از لحاظ قانونی شرایط صحت را داشته باشد.

شرایط عفو مجرم

طبق یک اصل کلی برای تمامی جرایم در ماده ۱۱۴ قانون مجازات کلیه جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات حدی است هر موقع که متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه مبادرت به توبه کند و پشیمانی و اصلاح و انجام آن عمل مجرمانه برای قاضی دادگاه محرز شود، اعمال مجازات حد از مرتکب اسقاط می‌شود. این نکته را باید افزود که جرایمی چون قذف و محاربه از دایره جرایم فوق مستثنی شده اند درادامه ماده نیز آمده است که اگر جرمی با اقرار اثبات شده باشد در شرایطی که مرتکب آن جرم پس از اثبات در دادگاه اظهار توبه و ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه خود کرده باشد، قاضی دادگاه این اختیار را دارد که تقاضای عفو وی را از مقام رهبری داشته باشد.

10dde745-70d7-4663-af69-53a0828f6fec
6ab5eaea-0c2f-4a28-877d-090ea7a5911a
718e9d17-9eb4-4aff-8792-eb0f9a7df26b

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام می شود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در تمامی زمینه های دعاوی کیفری را به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/06/05
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698