صفحه اصلی مقاله ها سنگسار (رجم)
سنگسار (رجم)

سنگسار (رجم)

مقدمه

در قوانین کیفری قانون گذار سعی در حمایت از جان، مال، ناموس و حیثیت افراد دارد. کسانی که به عنوان مجرم به حقوق دیگران تعدی می نمایند تحت مجازات قرار می گیرند تا نه تنها از بزه دیده حمایت شود بلکه جامعه به آرامش و امنیت گذشته بازگشته و از سوی دیگر از تکرار این قبیل جرایم پیش گیری شود. مجازات ها با توجه به نوع جرایم از شدت و ضعف برخوردار هستند و شدید ترین مجازات ها در قبال جان آدمی به کار گرفته می شود. اما هستند جرایمی که از منظر قانونگذار و جامعه به مراتب حتی بدتر از قتل آدمی می باشند. یکی از این جرایم زنا می باشد که در شرایط خاصی سبب صدور حکم رجم یا همان سنگسار می شود.

تعریف سنگسار

پیش از تعریف سنگسار می بایست تعریفی از زنا ارائه دهیم. زنا عبارت است از رابطه نامشروع جنسی (مهبلی یا مقعدی) میان زن و مردی که میان آن ها علقه زوجیت نمی باشد. جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. مجازات زنا مطابق ماده 224 از قانون مجازات اسلامی در موراد زیر اعدام می باشد:

1- زنا با محارم نسبی

2- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

3- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

نکته: منظور از زانی مرد زناکار و زانیه زن زناکار می باشد.

رجم: در لغت به معنای سنگ زدن می باشد و در اصطلاح حقوق، سنگسار مجازات زنای مرد محصن یا زن محصنه می باشد. رجم تا زمان فوت یا رهایی زناکار ادامه دارد. به موجب ماده 83 قانون مجازات اسلامی، حد زنا در موارد زیر رجم یا سنگسار می باشد:

الف) زنای مرد محصن

ب) زنای زن محصنه

مرد محصن مردی است که دارای همسر دائمی و بالغ بوده و با وی رابطه جنسی داشته و هر زمان که بخواهد می تواند با همسر خویش زناشویی کند. زن محصنه هم به زنی گفته می شود که دارای شوهر دائمی و بالغ بوده و با وی در حالیکه بالغ و عاقل بوده، رابطه زناشویی داشته و هر موقع که بخواهد می تواند با شوهر خویش رابطه جنسی برقرار کند.

ماده 227 قانون مجازات شرایط خروج از احصان را محصور نموده است که این موارد شامل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس می شود.

ویژگی های فردی در اثبات رجم

یکی از مواردی که به اشتباه در جامعه نهادینه شده این است که حکم سنگسار را مختص زنان قلمداد نماییم. این گفته اشتباه بوده و رجم مختص هر مرد و زنی می باشد که مجموع شرایط زیر را دارا باشد و حکم سنگسار اختصاص به جنسیت خاصی ندارد. ویژگی های لازم در فرد برای صدور حکم سنگسار علیه وی عبارتند از:

1- متاهل بودن. هر کدام از طرفین زنا که متاهل نباشند از سنگسار معاف بوده و به مجازات جایگزین در حدود و تعزیرات محکوم می شوند.

2- همسر دائمی داشتن. فردی که در نکاح منقطعه است اگرچه دارای همسر می باشد ولی ازدواج موقت وی سبب سنگسار شدن در زنا با غیر همسر خویش نمی شود.

3- انجام حداقل یک مرتبه رابطه زناشویی با همسر. فردی که هنوز با همسر خود رابطه جنسی نداشته و مرتکب زنا می شود متحمل رجم نمی شود.

4- در دسترس بودن همسر. اگر زوجین به دلایلی مثل بیماری، سفر، زندانی بودن و ... امکان زناشویی نداشته باشند و مرتکب زنا با غیر شوند، رجم بر آن ها جاری نمی شود.

5- مسلمان بودن. حکم زنای محصنه مختص مسلمان می باشد و مرتکب یهودی، مسیحی یا غیره به موجب ادیان خود محاکمه خواهند شد.

6- داشتن شرایط اولیه. یعنی فرد بالغ باشد، اهلیت داشته باشد (محجور نباشد)، آگاه به حکم و موضوع باشد و نیز تحت اجبار و اکراه شدید قرار نگرفته باشد.

شرایط صدور حکم سنگسار

اثبات زنای محصنه یا محصن، با اقرار و شهادت شهود قابل اثبات است.
1- اقرار: اقرار به معنای اخبار به حق غیر به ضرر خود می باشد. هرگاه زن یا مرد متاهل در کمال صحت عقل و اختیار و اراده و بدون فشار و اجبار و شکنجه 4 مرتبه اقرار به زنا کند، زنا ثابت می شود. اقرار می بایستی قطعی و صریح باشد و احتمال خلاف آن نرود. اگر کمتر از 4 مرتبه اقرار نماید یا بعد از اقرار انکار نماید یا 4 مرتبه اقرار را در یک مجلس انجام دهد، از وی پذیرفته نخواهد بود و مجازات رجم علیه مُقِر صادر نخواهد شد. فلسفه عدم پذیرفتن 4 مرتبه اقرار در یک جلسه، طولانی شدن روند اقرار و توصیه حاکم بر عدم اقرار و توبه در این خصوص می باشد.
2- شهادت: شهادت به معنای اخبار از واقعیت هایی به نفع یک طرف و به زیان طرف دیگر دعوی از سوی ثالث می باشد. شرایط لازم برای شهادت در ماده 177 از قانون مجازات اعلام شده است. حد نصاب لازم برای شهادت در زنا، شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد و 2 زن می باشد که همگی در زمان زنا باید حاضر بوده و به چشم خویش عمل ارتکابی را دیده باشند و صرف شنیدن یا نقل قول از دیگری پذیرفته نیست.
ایراد وارده بر شهادت شهود آن است که یکی از شرایط شاهدین عدالت آن ها می باشد. یعنی مرتکب گناه کبیره نشده باشند و بر گناه صغیره اصرار نورزند.حال آن که نگاه کردن به اندام تناسلی و زناشویی دیگران خود جز گناهان کبیره می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر به راستی شهود عادل می بودند چرا برای جلوگیری از زنای محصن یا محصنه هیچ اقدامی انجام نداده اند؟ از این رو است که عده ای از علما و فقها شهادت شهود را برای صدور حکم سنگسار نپذیرفته اند و فقط شهادت کسانی که شاهد زنای شخصی که قصد اشاعه فساد و فحشا را داشته است، مورد قبول می دانند. نکته آخر آنکه، اگر تعداد شهود کمتر از میزان فوق الذکر باشد، شهود به علت نسبت دادن زنا مجرم بوده و حد قذف بر آن ها جاری می شود. حد قذف 80 ضربه شلاق می باشد.

شرایط اجرای رجم (سنگسار)

پس از اثبات زنای فرد محصن یا محصنه قاضی اقدام به صدور حکم رجم می کند. برای اجرای سنگسار در ابتدا حفره ای کنده می شود. سپس اگر مرتکب جنایت مرد محصن باشد تا کمر و اگر مرتکب زن محصنه باشد تا سینه داخل حفره خاک می کنند. حال اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا امام (منظور حاکم یا کسی که از جانب حاکم ماذون می باشد است) و سپس مردم و اگر با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد ابتدا شهود، سپس امام و بعد مردم می بایست سنگسار کنند. در اجرای سنگسار نباید از سنگ های بسیار درشت که فورا منجر به مرگ شوند یا از سنگ ریزه که منجر به طولانی شدن رجم و شکنجه شدن زانی یا زانیه شود استفاده کرد.

موارد سقوط رجم (سنگسار)

پیش تر گفته شد که عدم وجود شرایط محتلف مانند به حد نصاب نرسیدن اقرار و شهادت شهود، عدم وجود شرایط لازم برای اثبات زنای محصنه و مجازات رجم و... منجر به عدم اثبات مجازات سنگسار می شود. اکنون به بررسی موارد سقوط مجازات در زنای محصنه یا محصن می پردازیم.

1- فرار شهود. وقتی براساس گواه گواهان رجم به اثبات رسید اولین اشخاصی که باید رجم را اجرا نمایند شهود می باشند. فلسفه این حکم آن است که بار روانی سنگسار در شهادت کذب یا تردید در آن چه که دیده اند، منجر به عدم سنگ زدن توسط شهود شود. در این صورت حکم رجم متوقف خواهد شد.

2- فرار زناکاری که اقرار به زنا کرده است پس از برخورد اولین سنگ. اگر زناکار بدون کمک سایرین بتواند خود را از چاله ای که در آن قرار گرفته است خارج کند، مجازات وی منتفی خواهد بود.

3- انکار بعد از اقرار. اقراری که به شکل صحیح انجام شده باشد قاطع دعوی بوده و انکار از آن مسموع نخواهد بود. منتها قانون گذار با توجه به شرایط خاص جرم زنای محصنه، انکار بعد از اقرار را در این جرم پذیرفته است و باعث سقوط مجازات می داند.

4- توبه. اگر زناکار بعد از اقرار اظهار ندامت و پشیمانی نماید و توبه کند و برای قاضی ندامت وی محرز شود، امکان عفو مجازات توسط حاکم شرع وجود خواهد داشت. در رابطه با شهادت شهود اگر زناکار پیش از ادای شهادت گواهان اقدام به توبه نماید حد بر وی جاری نخواهد شد و اگر بعد از گواه شهود توبه نماید حد وی ساقط نمی گردد.

نکاتی در خصوص رجم

  1. مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
  2. سنگسار زن حامله ای که مرتکب زنای محصنه شود تا وضع حمل و پایان مدت شیردهی طفل، به تاخیر می افتد.
  3. مرد یا زنی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
  4. در صورت عدم اجرای حکم رجم، با موافقت رئیس قوه قضائیه، اگر زنا با بینه اثبات شده باشد (مثل شهادت شهود) موجب اعدام زناکار می شود و اگر بدون بینه ثابت شود (مانند اقرار) سبب صد ضربه شلاق می شود.
  5. عدم انطباق گفته های شهود با یکدیگر منجر به ابطال شهادت و محکوم شدن به قذف می شود که مجازات آن 80 ضربه شلاق می باشد.
  6. بر خلاف باور عموم حکم سنگسار در ادیان مسیحیت و یهودیت هم وجود دارد.

با توجه به موارد گفته شده می بینیم که اثبات این جرم بسیار سخت و پیچیده بوده و عملا به ندرت در محاکم قابل پیگیری و نتیجه می باشد. از سوی دیگر به دلیل حساسیت موضوع و نگاه حقوق بشری به مجازات سنگسار، قضات بر آن هستند که در همان موارد خاص هم حکم به سایر مجازات جایگزین نمایند. فلذا می بینیم که در تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی موارد اجرای رجم یا همان سنگسار به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

تاریخ: 1397/11/13
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698