صفحه اصلی مقاله ها دادسرا و انواع آن
دادسرا و انواع آن

دادسرا و انواع آن

تعریف دادسرا

دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه عمومی جزایی قرار دارد و وظایفی از قبیل کشف جرم، تعقیب مجرم، انجام تحقیقات مقدماتی، اعلام و رسیدگی جرم، حفظ حقوق عمومی و رسیدگی به امور حسبی را برعهده دارد. دادسرا به ریاست دادستان اداره می شود و در این راه دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس دارد. قانونگذار دادسرا را به دو دسته کلی دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای اختصاصی تقسیم کرده است.

دادسرای عمومی و انقلاب

این دادسرا در معیت دادگاه به حفظ منافع جامعه پرداخته و رسیدگی مقدماتی به جرایم را برعهده دارد. دادسرای عمومی و انقلاب یک دادسرای عمومی و در مقابل دادسراهای اختصاصی قرار دارد. در مناطق 22 گانه تهران دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه قرار دارد تا رسیدگی به جرایم بر اساس ناحیه وقوع جرم انجام شود.

دادسرای اختصاصی

باتوجه به نوع خاص برخی از جرایم و افراد مرتکب آن جرم از یک سو و از سوی دیگر حساسیت و واکنش افکار عمومی به آن جرایم، قانونگذار اقدام به ایجاد دادسراهای تخصصی ای کرده است تا به بررسی دقیق تر از جرایم و مجرمین آن ها بپردازد. این دادسراها عبارتند از:

1- دادسرای ویژه کارکنان دولت 2- دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز 3- دادسرای ویژه جرایم اقتصادی 4- دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی 5- دادسرای ویژه روحانیت 6- دادسرای ویژه جرائم پزشکی 7- دادسرای ارشاد 8- دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

این دادسرا یکی از دادسراهای تخصصی بوده که رئیس آن معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران می باشد. شعب دادسرای ویژه کارکنان دولت، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم کارکنان دولت، مقامات قضایی، استانداران، نظامیان ارتش و سرداران سپاه و به طور کلی هر شخصی که استخدام دولت می باشد را عهده دار است. نکته قابل اشاره در خصوص دادسرای ویژه کارکنان دولت این است که در این دادسرا نیاز به رعایت صلاحیت محلی نمی باشد. جرایم کارکنان دولت که توسط دادسرای فوق الذکر بررسی می شودن عبارتند از:

1- جرایم مالی همچون اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، سو استفاده از امکانات دولتی و غصب اموال دولتی.

2- جرایم غیرمالی و مفاسد اقتصادی مانند برداشت غیرقانونی، سو استفاده از منصب دولتی، صدور گواهی خلاف واقع و رفتار خلاف قانون.

نحوه شکایت در این دادسرا شامل تنظیم شکواییه به انضمام دلایل و مستندات شکایت به همراه مشخصات کامل شاکی و کپی کارت ملی است. همچنین می بایست هزینه دادرسی مطابق با قوانین موجود پرداخت گردد.

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. این دادسرا عهده دار تعقیب و رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز می باشد. قاچاق کالای ممنوعه مانند آثار سمعی و بصری مستهجن، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره، ادوات قمار و آثار باستانی. در صورت رسیدگی و اثبات مجرمیت در این دادسرا، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می گردد.

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی که جز جرایم مالی می باشند به اعمالی اطلاق می گردد که با حقوق افراد جامعه در تعارض باشد. این جرایم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رخ می دهد و الزامی ندارد که مرتکب جز کارکنان دولت باشد.

به موجب قانون مجازات اسلامی، اسامی و مجازت مفسدین اقتصادی که جرمشان اثبات می شود می بایست در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسد. کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی و... نمونه هایی از جرایم اقتصادی قابل رسیدگی توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی می باشد.

دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

جرایم پولی و بانکی جز جرایم اقتصادی می باشد اما جرایم اقتصادی که مختص و در ارتباط با پول باشند. جرایم مرتبط با تبانی و تقلب در بازار ارز و صرافی ها، تاسیس موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، بیمه، جرایم مالیاتی و تبانی در معاملات بورس و از همه مهمتر پولشویی جز جرایم پولی و بانکی محسوب می شوند. دادسرای ویيه جرایم پولی و بانکی در تهران قرار دارد و از صلاحیت رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در اقصی نقاط کشور برخوردار است.

مدارک لازم برای طرح شکایت در این دادسرا عبارتند از: 1- تنظیم شکواییه 2- ابطال تمبر 3- کارت ملی 4- ادله و اسناد اثباتی 5- در صورت نیاز درخواست به ارجاع کارشناس 6- پرداخت هزینه دادرسی

دادسرای ویژه روحانیت

روحانی به موجب تعریف قانونگذار به هر فردی گفته می شود که ملبس به لباس روحانیت بوده یا مشغول تحصیل در یکی از حوزه های کشور می باشد. دادسرای ویژه روحانیت به جرایم ارتکابی روحانیون رسیدگی می کند و عمده وظیفه آن پیشگیری از ورود افراد بزه کار در بین جامعه روحانیت و نیز برخورد با روحانیون مجرم و متخلف می باشد. بخشی از جرایمی که روحانیون مرتکب می شوند همان جرایمی است که در قانون مجازات جرم انگاری شده است. در کنار این جرایم، جرایم خاص دیگری وجود دارند که برای افراد عادی جامعه جرم محسوب نمی شوند؛ اما برای روحانیت به دلیل جایگاه و منصبی که دارند مجرمانه محسوب می شوند. با توجه به حساسیت ذکر شده شخص رهبری اقدام به انتصاب دادستان ویژه روحانیت کشور، رئیس شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت و حاکم شرع شعبه اول می کند.

فقط به جرایم کیفری روحانیون در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی می شود و جرایم حقوقی و دعاوی خانوداگی در دادسرای عمومی پیگیری خواهد شد.

در جرایم کیفری که مرتکب آن روحانی می باشد، کلیه شرکا و معاونین و افراد دخیل در جرم نیز در دادسرای ویژه روحانیت تحت تعقیب و تحقیق قرار می گیرند.

دادگاه ویژه روحانیت فقط به جرایمی که با صدور کیفرخواست ارسال گردیده است، رسیدگی می نماید.

دادسرای ویژه جرایم پزشکی

جرایم پزشکی به جرایمی گفته می شود که عموما ناشی از قصور و تقصیر پزشکان یا پرستاران می باشند. برای تحقق این جرایم سه شرط ذیل لازم می باشد:

1- پزشکان در تشخیص یا درمان بیمار نقش مستقیم دادشته باشند

2- وارد آمدن آسیب غیرعمدی به بیمار به دلیل نگه داری نامناسب و خلاف موازین اصولی پزشکی

3- تشخیص نادرست پزشک و به تبع آن وارد آمدن ضرر مادی و معنوی به بیمار

از جرایم صنفی پزشکان می توان به گرفتن حق الویزیت بیشتر از تعرفه، جعل مدرک پزشکی، درج تخصص بالاتر از مهارت خود، دریافت رشوه و زیرمیزی و ... اشاره داشت. دادسرای ویژه جرایم پزشکی به کلیه جرایم عمدی و غیرعمدی وارده به افراد از سوی پزشکان که به موجب قانون مجازات و سایر قوانین خاص جرم انگاری شده است رسیدگی می نمایند. مدارک لازم برای طرح شکایت در این دادسرا عبارتند از: تنظیم و ارائه شکایت، کارت ملی شاکی، نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی، مدارک بیمارستانی و رسید پرداخت وجوه، ادله و اسناد اثباتی ادعای خویش.

دادسرای ارشاد

این دادسرا عهده دار رسیدگی به جرایم منافی عفت و اخلاق و نیز جرایم منجر به مفاسد اخلاقی و اجتماعی می باشد. البته باتوجه به اینکه جرایم منافی عفت می بایست در دادگاه مستقیما رسیدگی شود، این دادسرا فقط نسبت به جرایم منافی عفت که در اماکن عمومی و یا به موجب عنف انجام گرفته در محدوده شکایت قابل رسیدگی و پیگیری می باشند. به طور کلی وظایف دادسرای ارشاد رسیدگی به موارد ذیل است:

الف) انجام اعمال حرام فاقد کیفر در انظار و اماکن که سبب جریحه دار شدن عفت عمومی می شوند.

ب) عدم رعایت حجاب شرعی بانونا در انظار و اماکن عمومی.

ج) دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا در صورتیکه عمل ایشان مشمول عنوان کیفری قوادی نگردد.

د) ساخت، نگهداری، خرید و فروش و یا توزیع مشروبات الکی و سکرآور.

ن) ساخت و طراحی هرگونه آثار مستهجن در غالب آثار سمعی و بصری که در جهت توزیع و نمایش و یا تجارت باشد و موجب جریحه دار کردن عفت و یا اخلاق عمومی‌شود.

دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان

دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان به انجام قواعد و رفتار هایی که در کشف جرم، تعقیب و تحقیق از مجرم لازم می باشند، می پردازد و در این بین نوع رفتار متفاوت ضابطین با بزه کاران که طبق آموزش های لازمه در زمینه های روان شناسی و رفتاری و ممدکاری می باشد، مشهود است. در این دادسرا به کلیه جرایم افرادی که مطابق قانون به سن قانونی نرسیده باشند رسیدگی می شود. در جریان رسیدگی به جرایم این گروه از افراد جامعه در راستای حمایت از حقوق ایشان و نیز در جهت برخورداری از حمایت عاطفی، حضور والدین و یا سرپرستان قانونی طفل ضرورت دارد. همچنین تشکیل پرونده شخصیت برای این افراد جز در اتهامات جزئی لازم می باشد.

تاریخ: 1397/11/27
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698