صفحه اصلی مقاله ها دعوی ترک انفاق
دعوی ترک انفاق

دعوی ترک انفاق

آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای ترک انفاق باید بدانیم؟

مقدمه

در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در باب اشخاص به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر از لحاظ حقوقی آن پرداخته شده است.

به بیان ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت میان طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود.

از آنجا که ماده ۱۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته است و در پی آن نیز در ماده بعد پرداخت نفقه درعقد نکاح دائم را برای زوجه به وظیفه ی شوهر دانسته و پرداخت این هزینه ها برای افراد واجب النفقه در هیچ شرایط نباید ترک شود.

این هزینه‌ها نفقه نام دارند و با تعریف ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از آن نفقه عبارت است از همه مایحتاج معمول و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل مسکن ، پوشاک ، خوراک ، اثاثیه خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی آن ها باید در صورت عادت یا احتیاج زوجه توسط زوج تهیه و پرداخت شود.

در ماده ۱۱۱۳ این مورد نیز آمده است که در عقد موقت زوجه حق مطالبه نفقه ندارد مگر اينكه شرط پرداخت آن از قبل میان زوج و زوجه مقرر شده باشد.

البته این نکته در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی را نیز نباید فراموش کنیم که هرگاه زوجه بدون وجود عذری موجه، مشروع و یا معقولی از ایفای وظایف معمول در روابط زوجیت امتناع بورزد، مستحق دریافت نفقه از زوج نخواهد بود.

حال با نظر به ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زوجه این حق را دارد که در صورت از سرباز زدن زوج از پرداخت نفقه به دادگاه برای احقاق حقوق زایل شده خود مراجعه كند. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را تعیين می کند و زوج را به پرداخت آن محكوم خواهد كرد.

البته در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عنوان شده است که در صورت استنكاف زوج از پرداخت و تادیه نفقه به زوجه و عدم امكان اجرای حكم دادگاه و الزام وی به پرداخت نفقه، زوجه می تواند برای صدور حکم طلاق دادگاه صالح اقامه دعوی كند و در این صورت است که حاكم زوج را مجبور به طلاق می کند. همچنين است در شرایطی که شوهر از پرداخت نفقه زوجه به کل عاجز باشد.

جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است و از جمله ویژگی های آن این است که عناصر تحقق از قبیل عنصر مادی یعنی رفتار مجرمانه و عنصر معنوی یا همان قصد و نیت بر انجام این جرم به طور پیوسته و مستمر از زمان شروع آن تا صدور رای قطعی دادگاه در حال انجام شدن هستند. این موارد تماما بر خلاف ویژگی جرایم آنی بوده که فقط با یک بار انجام شدن عناصر وقوع جرم آن جرم محقق می شود، مثل جرایمی چون سرقت و قتل.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده به منظور جرم انگاری و بیان عناصر و عوامل محققه ی جرم در جهت اعمال مجازات خاطیان در صورت عدم پرداخت نفقه ی زوجه توسط زوج این مورد را در نظر گرفته است که هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقه همسر خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند یا از تهیه و پرداخت نفقه اشخاصی که پرداخت نفقه به آن ها از لحاظ قانونی واجب است امتناع بورزد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

البته طبق تبصره ی ذیل همین ماده قانونی بیان شده است که امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندانی که از لقاح مصنوعی متولد شده اند و یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات ماده بالا قرار می گیرند.

درغیراین صورت وعدم تحقق شرایط بالا این جرم محقق نخواهند شد.

با توجه به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر سکونت زوجه با زوج در يک خانه باعث ایجاد خوف ضرر بدنی يا مالی يا عرضی برای زوجه باشد زن از لحاظ قانونی این اختیار را دارد که مسكنی به اختیار و به شکل مجزا و تنها در اختيار بگیرد و در صورت باقی ماندن ترس از ضرر احتمالی برای زوجه دادگاه حكم بازگشت به منزل زوج را صادر نخواهد کرد و تا زمانی كه زوجه در بازگشتن به منزل مزبور معذور است . پرداخت و تادیه نفقه برعهده زوج خواهد بود.

ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی چه از لحاظ صعودی آن و چه نزولی آن ملزم به پرداخت نفقه می داند. در اینجا منظور از خط عمودی رابطه ی منفق است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه که این نسبت بالاتر برود و همچنین رابطه وی با پسر و فرزندانش و به همین شکل فرزندان آنها به هر طبقه ای که این رابطه پایین تر برود. اما درباره برادر و خواهر و فرزندان آنها وظیفه ای به پرداخت نفقه به آنها نیست و وظیفه‌ای در این خصوص بر اشخاص وجود ندارد.

البته با توجه به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی كسی مستحق دریافت نفقه است كه فقیر بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلی وسایل معيشتی زندگی خود را فراهم سازد.

مطابق ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از پرداخت آن باشد. یعنی اینکه با پرداخت نفقه خود در وضعیت معيشت خود دچار تنگنا نگردد.

اما در بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده درباره محدودیت سنی پرداخت نفقه فرزندان آمده است که فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن بیست سالگی و بعد از آن فقط در صورتی که نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند بود.

این نکته را نیز باید افزود که حق حبس مانع استحقاق نفقه به زوجه نخواهد شد.

جرم ترک انفاق، از جرایم مادی صرف است و نیازی به وجود عنصر روانی از عناصر محققه جرم در کنار عنصر مادی آن برای تحقق آن نیست. بنابراین اگر شخصی به صرف عدم پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه خود با احراز شرایط محققه جرم مذکور در بالا مبادرت کند، این جرم محقق خواهد شد.

فرآیند رسیدگی

در مرحله ی اول شکایت کیفری زوج باید برای پاسخ و توضیحاتی مبنی بر دلایل اظهار وی به دادسرا خود را در آن مکان حاضر کند. بعد از گذشت مدت زمان معین و قانونی آن حکم جلب وی صادر خواهد شد.

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. زوجه بعد از طرح دادخواست مبنی بر ترک پرداخت نفقه توسط زوج می تواند با ارائه مدارکی و ابراز قراینی و دعوت از شاهدانی و اطلاع آنان از زندگی این زوج مبنی بر تمکین داشتن زوجه در منزل شوهر و توانایی مالی زوج بر پرداخت نفقه و امتناع وی از این کار و... این ادله را به دادگاه برای صدور رای به نفع خود اقدام کند.

beb49d01-d897-4308-8256-ad741bc1866c
170fe228-be59-4243-ace3-ecbb4114b5bb
ebde434e-ad11-4580-9f86-fe54ba224900
7fae29ec-a607-4834-a1c4-fe2cf2e513b4

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

برای اقامه دعوای جرایم ترک انفاق می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید.

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی کیفری و خانواده را به شما متقاضیان محترم را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/05/28
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698