صفحه اصلی مقاله ها گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

امروزه برای جاری ساختن صیغه طلاق به درخواست زوج و یا به درخواست زوجه، باید گواهی عدم امکان سازش از دادگاه اخذ شود. گواهی عدم امکان سازش اماره ای بر اختلاف کثیر طرفین است، به گونه ای که دیگر ادامه زندگی با وضع موجود برای طرفین امکان پذیر نمی باشد. زمانی گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که هیچ چاره ای و راهی برای حل مشکل طرفین به غیر از جدایی و طلاق وجود نداشته باشد.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

در موارد زیر زوج و یا زوجه می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نمایند ولی اتخاذ تصمیم نهایی و احراز آنها با دادگاه می‌باشد. 1- بدرفتاری یا سوء معاشرت هر یک از زوجین نسبت به یکدیگر ۲- مبتلا شدن مرد به مرض صعب العلاج که ادامه زندگی در این حالت برای طرف مقابل سخت و دشوار شود۳- عدم اعتنا به دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفه ای خاص ۴- عدم تمکین زن از شوهر 5- استنکاف مرد از پرداخت نفقه زن ۶- به هنگامی که زوج همسر دیگری اختیار کند بدون رضایت همسر اول 7- هر کدام از طرفین به محکومیت قطعی ۵ سال یا بیشتر محکوم شود 8- غایب مفقودالاثر شدن هر کدام از طرفین 9- اعتیاد هر کدام از طرفین به مواد مخدر. در صورت وجود هر یک از موارد مذکور طرف دیگر می تواند تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. دادگاه با احراز این موارد گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تصمیم به ازدواج و طلاق ۳ ماه پس از ابلاغ گواهی می باشد، که طرفین پس از اخذ گواهی از دادگاه باید در مدت مذکور به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه نمایند و گواهی عدم امکان سازش را به دفتر ازدواج و طلاق تحویل دهند. در صورت عدم تسلیم گواهی عدم امکان سازش در مدت مذکور، گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط می شود و دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.

ضمانت اجرا

بعد از وقوع طلاق، مرد می بایست تا یک ماه بعد از وقوع طلاق برای ثبت طلاق اقدام نماید. در صورتی که از ثبت طلاق در فرصت یک ماهه امتناع ورزد، جزای نقدی 8 میلیون تومان تا 18 میلیون و یا حبس ۹۱ روز تا 6 ماه محکوم می‌شود و چنانچه سردفتری بدون اخذ و رویت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق نماید؛ آن سردفتر به محرومیت از اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق محکوم می‌شود.

صدور گواهی عدم امکان سازش برای افراد محجور

افراد محجور که دارای ولی و یا قیم می باشند از تصرف در اموال و انجام بعضی از امور حقوقی ممنوع شده اند که انجام آن امور با ولی یا قیم آها خواهد بود. اما در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش ولی یا قیم وی نمی تواند اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش نماید و در این مورد خود این افراد محجور ملزم به اخذ و درخواست گواهی عدم امکان سازش می باشند. در مورد سفیه نیز ولی یا قیم او حق درخواست و اخذ گواهی عدم امکان سازش را ندارد. زیرا حجر سفیه مربوط به امور مالی است و طلاق یک عمل غیر مالی می باشد و خود این شخص سفیه باید اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش نماید. در مورد مجنون نظر به اینکه مجنون دائمی قوه درک و عقل را ندارد و خودش نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد، بنابراین درخواست و اخذ گواهی عدم امکان سازش باید توسط ولی یا قیم انجام شود.

روند رسیدگی

شخصی که خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش باشد، باید دادخواستی را با عنوان صدور گواهی عدم امکان سازش در یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی تنظیم نماید و مدارک لازم برای تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی سند ازدواج و شناسنامه می باشد. پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه، خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش باید دلایل و بینه خود را برای صدور گواهی عدم امکان سازش که باید جزو موارد مذکور در ماده 8 قانون حما یت خانواده می باشد بیان کند. پس از بیان بینه و دلایل خواهان، دادگاه قرار ارجاع به امر داوری را صادر می کند و به طرفین ابلاغ می کند. طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت معین شده به دادگاه معرفی کنند که این داوران می بایست شرایط خاصی را داشته باشند. از جمله اینکه این داوران باید حداقل 40 سال داشته باشند و داور وظیفه دارد حداقل دو مرتبه در زمان تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را به تشکیل جلسه دعوت کند و با آنها صحبت کند. اگر توافقی حاصل نشد یکی از داوران یا هر دو آنها نظر می دهند. اگر صلح و سازش بین زوجین حاصل نشد، دادگاه در این صورت پس از بررسی‌های لازم حکم به طلاق زوجین صادر می کند. پس از آن مرد باید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق رجوع کند و با به همراه داشتن گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه اقدام به جاری ساختن صیغه طلاق نماید و واقعه طلاق را به ثبت برساند.

b80bd5c9-b622-4524-b2d2-55b28b269029
75d3d5af-0380-4d4f-a310-254f82660797
77f25c88-a422-49aa-9fba-a19f1168ad0f
4fc2554a-880f-4f31-b6ee-0472e6781da0
490cc530-eb37-40bf-bd1c-1da21f45c9a1
a7fb678a-8e3e-4d5b-b78e-221f8662f5e0
7e625cd4-61ab-4871-85a6-51170990d856
eec3e00b-749e-45b8-99b8-604518a4e53c
723cbfb8-3714-4b15-8968-26ecfdd5add7
5f38843b-f1c0-48c4-a3e2-79efaf64cfb3
8ab065f2-0c72-46d7-9077-a584a048f52b
014be4f3-ab86-4635-b929-122318d20220
تاریخ: 1397/07/07
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698