قبول ترکه

قبول ترکه

قبول ترکه

هر شخصی پس از مرگ ممکن است اموال و دارایی‌های را از خود به جای بگذارد که به مجموع این اموال ترکه متوفی گویند بعد از تحریر ترکه و معین شدن اموال و دارایی های متوفی و در کنار آن بدهی‌های متوفی ، وراث متوفی می ‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند

ماهیت قبول ترکه

منظور از قبول ترکه جانشین شدن وراث به جای متوفی در پرداخت دیون و بدهکاری های متوفی می باشند در واقع وراث تصفیه ترکه را برعهده می گیرند بنابراین به هنگامی که وراث ترکه را قبول کنند یعنی مدیریت و اداره ترکه بر دوش آنان می باشد البته باید توجه داشت که قبول ترکه و مدیریت و تصفیه ترکه از وظایف وراث نیست و الزامی هم از طرف قانون به انجام این کار توسط وراث وجود ندارد اما چنانچه وراث متوفی یک ماه بعد از تحریر ترکه و یا آگاهی از فوت مورث در مورد قبول و یا رد ترکه اعلام نظر نکنند این عدم اعلام نظر به معنای قبول ترکه می باشد

چگونگی اعلام قبول ترکه

اعلام قبول ترکه می‌تواند به صورت صریح و یا ضمنی انجام گیرد قبول صریح ترکه به واسطه سند رسمی یا عادی به دادگاه اطلاع داده می شود بنابراین قبول صریح ترکه باید به صورت کتبی انجام گیرد نوع دیگر قبول ترکه ، قبول ترکه به شکل ضمنی می باشد به این معنا که وارث در ترکه متوفی تصرفی نمایند که به منزله قبول ترکه می باشد مانند آن که ترکه را بفروشد یا رهن و ....چنین تصرف هایی در ترکه به منزله قبول ترکه و آمادگی برای تصفیه ترکه می باشد

اثر قبول ترکه در پذیرش تعهد ها متوفی

چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند هرکدام از ورثه مسئول پرداخت تمام دیون متوفی می باشند البته باید توجه داشت که ورثه نیز فقط نسبت به میزان ترکه موجود مسئول پرداخت دیون می باشد و به هیچ وجه اجباری به پرداخت دیون از اموال خود ندارند ولی ورثه ای که ترکه را قبول می نماید باید این ادعا که ترکه متوفی کفاف دیون متوفی را نمی دهد را اثبات کند

مهلت قبول ترکه

مهلت زمان قبول ترکه یک ماه پس از آگاهی یافتن از تاریخ فوت متوفی و یا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تحریر ترکه می باشد چنانچه وراث در ظرف مهلت زمان تعیینی از سوی دادگاه نظر خود را درباره قبول و یا رد ترکه اعلام نکنند دادگاه عدم اعلام نظر وراث در قبول یا رد ترکه را به منزله قبول ترکه می داند و آنها را مسئول تصفیه ترکه می داند در واقع سکوت بعد از مهلت تعیینی از دادگاه به معنای قبول ترکه توسط وراث می باشد

قبول ترکه بعد از رد ترکه

اگر که ورثه از قبول ترکه امتناع ورزند و بعد از مدتی بخواهند آنرا را قبول کنند این خواسته آنان مبنی بر قبول ترکه بعد از رد ترکه پذیرفته می شود اما به شرطی که دیگران آن را قبول نکرده باشند و یا دادگاه مدیری را برای تصفیه ترکه منصوب نکرده باشد بنابراین قبول ترکه پس از رد آن با محدودیتی روبروست و آن اینکه دیگر وراث آن را قبول نکرده باشند و یا دادگاه در طول این مدت مدیری را برای اداره ترکه و تصفیه آن تعیین نکرده باشد

اثر قبول ترکه در اداره ترکه

چنانچه وراث یا یکی از آنها ترکه را قبول کند مدیریت و اداره کردن ترکه را باید بر عهده بگیرند بنابراین آن دسته از وراث که ترکه را قبول کرده اند می توانند مستقلا و بدون نظرخواهی از وراثی که ترکه را رد کرده‌اند به تصفیه ترکه و پرداخت دیون متوفی مطابق قانون بپردازند و سایر وراثی که ترکه را رد کردند حق هیچ گونه تصرفی در ورثه ندارند و همچنین حق اعتراض به نحوه تصفیه ترکه و چگونگی تصفیه ترکه و میزان و مبلغ پرداخت شده به دیون را ندارند

اجرت و دستمزد

کسانی از وراث که ترکه را قبول کرده اند می توانند در قبال اقداماتی که برای اداره و تصفیه ترکه انجام می دهند درخواست اجرت و دستمزد کنند در چنین حالتی بعد از تصفیه دیون اگر چیزی از ترکه باقی بماند ابتدا دستمزد وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند پرداخت می‌شود پس از پرداخت دیون متوفی و دستمزد وراثی که ترکه را قبول کرده اند اگر چیزی باقی ماند بین وراث به نسبت سهم الارث آنان تقسیم خواهد شد

b2357798-a5c1-40cd-bf03-60d672a03385
1d3263fe-2375-4318-b360-a1d514e2183a
d49ad2a4-d04d-4783-a86e-85d718b179c0
87be2328-3039-4475-940d-16e35e9b33a3
بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء