طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به منزله جدایی و رها شدن می باشد طلاق در حقوق به منحل شدن نکاح و ازدواج دائم گفته می شود که البته با مراحل وتشریفات خاصی انجام می‌شود اصولا حق طلاق از اختیارات مرد می باشد اما در مواردی شارع مقدس به زن نیز حق و اختیار طلاق داده است

مواردی که زن حق طلاق دارد

در قانون ما مواردی را برای طلاق به درخواست زوجه پیش بینی شده است که از فقه امامیه گرفته شده است از جمله آن موارد

  1. خودداری کردن و استنکاف مرد و ناتوانی مرد در پرداخت نفقه زوجه می باشد
  2. عسر و حرج زوجه
  3. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر باشد
  4. وکیل بودن زن در طلاق

  1. طبق قانون مدنی ایران در صورتی که زوج از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد و یا توانایی پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد زن این اختیار را دارد که با رجوع به حاکم طلاق خود از این مرد درخواست کند دادگاه نیز بعد از برسی های لازم اگر حکم را به نفع زن صادر کند اجرائیه علیه مرد صادر می‌شود مبنی بر پرداخت نفقه به زن در مواعد معین اگر مرد دستور دادگاه را طبق اجراییه صادر شده علیه وی اجرا نکند دادگاه شوهر را ملزم به طلاق دادن زن می کند در صورتی که شوهر به نظر دادگاه بی اعتنا باشد خود قاضی یا نماینده قانونی وی از طرف شوهر زن را طلاق می دهد.
  2. عسروحرج : منظور ازعسر وحرج شرایطی است که در آن ادامه زندگی زناشویی برای زوجه سخت و غیرقابل تحمل می‌شود از جمله شرایطی که موجب عسروحرج زوجه می شود عبارت است از: محکوم شدن قطعی زوج به ۵ سال یا بیشتر و وضرب و شتم زوجه یا هر نوع بدرفتاری زوج با زوجه که نظر به وضعیت زوجه برای وی قابل تحمل نباشد و ترک کردن و رها کردن زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت زمان ۶ ماه متوالی و یا به صورت 9ماه متناوب و معتاد شدن و اعتیاد پیدا کردن به مواد مخدرو معتاد شدن به مشروبات الکلی و مبتلا شدن زوج به بیماری ها و مریضی های سخت و غیرقابل درمان و یا بیماری‌های روانی که بر زندگی مشترک آسیب وارد کرده و زندگی را غیر قابل تحمل می کند.
  3. غایب مفقودالاثر: زمانی که شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و خبری از حیات و مرگ وی نباشد زن حق طلاق خواهد داشت در این صورت بعد از رجوع زن به دادگاه و تقاضای طلاق از دادگاه قاضی دستور می دهد در یکی از جراید محل و روزنامه های کثیرالانتشار 3 مرتبه هر کدام به فاصله یک ماه منتشر شود و در صورتی که از موت و یا حیاط مرد خبری به دست نیاید دادگاه حکم موت فرضی برای شخص غایب مفقودالاثر صادر می کند
  4. وکالت زن در طلاق: مطابق قوانین ما زن نیز می‌تواند به واسطه شروط ضمن عقد وکیل در طلاق قرار بگیرد زیرا همانطور که الفاظ و عبارات زن در سایر عقود و ایقاعات معتبر شناخته می شوند وکیل کردن زن در طلاق نیز باید معتبر شناخته شود و دلیلی برای عدم اعتبار الفاظ و عبارت های زن در وکالت در طلاق وجود ندارد وکیل کردن زن در طلاق در ضمن عقد نکاح صحیح و نافذ می باشد که هرگز خلاف مقتضای عقد نبود حال این وکالت زن در طلاق می‌تواند مقید باشد یعنی شرط شده باشد که تنها در صورت وقوع امری زن وکیل در طلاق خواهد بود به طور مثال اگر مرد همسر دیگری اختیار کند زوجه وکیل در طلاق خواهد بود یا این وکالت می تواند مطلق باشد یعنی هر وقت که زن خواست می تواند برای طلاق اقدام کند

اقدامات لازم

برای طلاق به درخواست زوجه اقداماتی باید انجام گیرد از جمله تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و رجوع به دادگاه و همچنین تقدیم اسناد و مدارک خود و تقدیم سند ازدواج به دادگاه و تقدیم ادله لازمه که مستند زن برای طلاق می باشند و سپس گواهی عدم امکان سازش باید اخذ شود.

روند رسیدگی

در صورتی که زن خواستار طلاق باشد باید در ابتدای امر دادخواستی رو با عنوان طلاق از زوج در دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه به ثبت برساند و بعد از تعیین وقت رسیدگی با رجوع به دادگاه خانواده صالح باید مدارک معتبر و مستندات خود را اعم از عدم پرداخت نفقه یا عسروحرج یا غایب مفقودالاثر بودن شوهر یا وکالت زن در طلاق را برای اخذ گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تحویل نماید دادگاه با بررسی های لازم و اخذ دفاعیات خوانده در صورتی که حکم به سود خواهان که زوجه باشد صادر کند مرد را ملزم به طلاق زن می کند و در صورت امتناع مرد از طلاق دادن زن قاضی یا نماینده قانونی وی زن را طلاق می دهد لازم به ذکر است که در صورتی که زوجه برای طلاق وکالت داشته باشد به عبارتی وکیل مطلق در طلاق باشد باید گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه اخذ نماید بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش هرگز طلاق به درخواست زوجه واقع نخواهد شد.

f108fe68-e572-493a-a3f8-fa2f895ab085
a62c2e1c-3c4a-4602-9c6b-206f3e41196d
d7f60168-09e6-49d9-98ab-73caef0061ed
84d7ee15-861c-4998-893e-5777633da06f
بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء