شرایط اساسی نکاح

شرایط اساسی نکاح

شرایط اساسی ازدواج-نکاح

وجود بعضی از شرایط در ازدواج و نکاح لازم و ضروری است از جمله ی شرایط اساسی نکاح می توان به اختلاف جنس و قصد و رضا و اهلیت برای نکاح اشاره کرد وجود این شرایط ضروری است و عدم آنها مساوی با بطلان نکاح و ازدواج می باشد.

اختلاف جنس

از موارد بسیار مشخص در امر نکاح اختلاف در جنس طرفین می باشدنکاح بین دو همجنس هرگز تحقق پیدا نمی کند و از لحاظ نظم عمومی و اخلاق حسنه ناپسندیده است و طبق ماده 957ق.م باطل و نمی توان به آن ترتیب اثر داد.

ازدواج با افراد خنثی

در مورد افراد خنثی (دو جنسی)گفته شده که تا زمانی که عمل تغییر جنسیت انجام نگیرد مرد یا زن در همان حالت خنثی باقی بماند هرگز وقوع نکاح امکان ندارد.

اراده و قصد و رضا

داشتن اراده و یا قصد و رضا در هر عملی رکن اساسی به شمار می رود در نکاح و ازدواج هم باید اراده و قصد و رضایت وجود داشته باشد

بنابر این شخص مجنون نکاحی که انجام می دهد باطل است و فاقد اعتبار می باشد و دلیل آن عدم وجود قصد است که مبطل هر عقدی است.در بعضی از موارد طرف ممکن است که قصد انجام کاری را داشته باشد اما رضایت برای انجام آن ندارد و در واقع نکاح را با اکراه واقع می سازد ازدواجی که با اکراه واقع شود موجب بطلان نکاح نمی شود اما این عمل باعث غیر نافذ شدن نکاح یا ازدواج می شود در واقع تا زمان اعلام رضایت بر نکاح آن ازدواج بلاثر می باشد.

اکراه

اکراه در واقع وادار ساختن طرف مقابل و وارد آوردن فشار های بیرونی و نا مشروع و غیر قانونی است که شخص بر اثر آن فشارها ازدواج یا نکاح را واقع می سازد البته هر عملی را نمی توان اکراه نامید برای اینکه عملی اکراه واقع شود باید بر روی شخص مکره تاثیر گذار باشد اگر تهدید هایی که شخص انجام می دهد بر روی طرف دیگر تاثیر بگذارد یا خود شخص تهدید کننده با توجه به امارات قادر به انجام آن نباشد اکراه واقع نمی شود.

آثار اکراه در ازدواج

آثار اکراه در ازدواج وابسته به نوع اکراه دارد ما دو نوع اکراه داریم:الف)اکراه رضایت طرف را سلب می کند اما قصد اورا از بین نمی برد در این صورت تاثیر این اکراه بر ازدواج آن است که ازدواج را غیر نافذ و بلاثر می سازد ب) اکراه به قدری می باشد که قصد طرف را از بین می برد و قصد او را سلب در صورت سلب قصد به واسطه ی اکراهی که انجام شده این ازدواج باطل خواهد بود.

اهلیت طرفین نکاح

منظور از اهلیت در نکاح رسیدن زن و مرد به سن بلوغ و همچنین اذن ولی در مواردی که اذن لازم است وعقل می باشد.

بلوغ

اذن و اجازه ی ولی باید برای ازدواج و نکاح وجود داشته باشد اگر پدر نباشد اذن و اجاره ی ولی به جد پدری منتقل می شود و جد پدری اختیار اذن در نکاح را برای دختر دارد ولی جد مادری هرگز چنین اختیاری را ندارد و اذن و اجازه آنها در ازدواج و نکاح و یا عدم اذن و اجازه آنها در نکاح و ازدواج فا یده ای ندارد .همچنین این امکان وجود دارد که اذن و اجازه ی پدر بر ازدواج توسط وکیلی که پدر برای این امر گرفته واقع شود.

اذن ولی

اذن و اجازه ی ولی باید برای ازدواج و نکاح وجود داشته باشد اگر پدر نباشد اذن و اجاره ی ولی به جد پدری منتقل می شود و جد پدری اختیار اذن در نکاح را برای دختر دارد ولی جد مادری هرگز چنین اختیاری را ندارد و اذن و اجازه آنها در ازدواج و نکاح و یا عدم اذن و اجازه آنها در نکاح و ازدواج فا یده ای ندارد .همچنین این امکان وجود دارد که اذن و اجازه ی پدر بر ازدواج توسط وکیلی که پدر برای این امر گرفته واقع شود.

-عقل

داشتن عقل و قوه ی تمیز و ادراک از شرایط اساسی هر عمل حقوقی می باشد و نکاح و ازدواج هم از این قاعده مستثنی نیست.مجنون نمی تواند عمل حقوقی نکاح را خودش واقع سازد و این نکاح در صورت انجام باطل است.

ee33c500-f1a0-42e9-a39d-ab2ece786df9
653b85cb-5759-4210-a664-a8dca40a7fbd
108057da-6d57-4ca2-b0d4-34edbd504c7c
61739892-cc5d-417f-98d9-9598c3511444
36bb4b09-7b78-4dea-a310-18e2c9e77695
بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء