اشتغال زن

اشتغال زن

اشتغال زن

زن تا قبل از ازدواج آزادی‌های دارد و اعمالی که انجام می‌دهد فقط در مقابل خودش مسئولیت دارد ولی بعد از وقوع نکاح و ازدواج مقداری از این آزادی عمل کم می‌شود و در مقابل به مسئولیت او افزوده می‌شود که نه تنها در قبال خود بلکه در برابر سایراعضای خانواده و فرزندان مسئول است بنابراین باید در اعمال و مشغولیت های خود و کارهایی که انجام می دهد دقت کافی را داشته باشد و مصلحت تمام اعضای خانواده را در نظر بگیرد بنابراین می توان گفت که زن در صورت ازدواج آزادی خود که یکی از آنها آزادی در اشتغال می باشد تا حدی از دست می دهد و محدود می شود.

موانع اشتغال زن

زنانی که نکاح کرده‌اند در مواردی از اشتغال آنان جلوگیری و ممانعت به عمل می آید پس اینطور نیست که زنانی که نکاح کرده اند به طور مطلق ممنوع از کار و اشتغال شوند مطابق قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد حق اشتغال دارند و تنها در مواردی از مشغولیت زن ممانعت به عمل می آید و آن هم تنها در موردی است که زن مشغول به عمل و کاری شود که با مصلحت خانوادگی منافات داشته باشد یعنی خانواده را از هدف اصلی خود که ایجاد آرامش و رفاه در کنار یکدیگر می‌باشد دور کند پس باید مصلحت خانواده رعایت شود و این عمل و کار او موجب از هم پاشیدن خانواده نشود و از موارد دیگر که از اشتغال زن جلوگیری میکند آن است که زن مشغول به عمل و کاری باشد که با حیثیت و شخصیت زوج و خود زوجه در تعارض باشد در واقع به کاری مشغول شود که با منزلت اجتماعی زوج یا زوجه منافات داشته باشد.

شرط ضمن نکاح بر مشغولیت زن

زن می‌تواند ضمن عقد نکاح شرطی بگذارد مبنی بر اینکه او به اشتغال خود بعد از ازدواج ادامه خواهد داد اما با وجود این شرط در ضمن عقد نکاح هم نمی تواند آزادانه به هرعملی که خواست مشغول شود و حتی در این صورت هم همسر و زوج می‌تواند از اشتغال زن در صورتی که منافی با حیثیت و شخصیت زوج باشد جلوگیری کند

جلوگیری از اشتغال مرد

ممنوعیت از اشتغال فقط برای زن نیست در بعضی موارد زن هم میتواند از اشتغال مرد جلوگیری کند و این مورد در حقوق ایران پیش بینی شده است زن هم می تواند با استناد به اینکه این شغل همسر وی منافات با حیثیت و شخصیت او و خود زوج دارد از اشتغال به آن عمل جلوگیری کند البته که در مورد منع از اشتغال مرد سخت‌گیری‌هایی زیادتر شده است از جمله این سخت گیری ها آن است که حتی اگر شغل مرد منافی با حیثیت و شخصیت زن و یا خود زوج باشد در موردی که عدم مشغولیت مرد به معیشت خانواده ضرر برساند هرگز نمی توان از اشتغال مرد جلوگیری کرد در واقع شارع مقدس مشغول بودن مرد به عملی مشروع هرچند که منزلت و مقام اجتماعی پایین داشته باشد را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد.

ضمانت اجرا

در صورتی که هر یک از طرفین به شغلی که منافی با حیثیت طرف مقابل باشد مشغول شود در صورتی که مشکلی هم در زمره معیشت آنها وجود نداشته باشد و شخص دست از این کار وعمل را که منافی با حیثیت و شخصیت طرف مقابل باشد بر ندارد زن حق طلاق و فسخ نکاح را خواهد داشت و در مقابل اگر زن در چنین حالتی قرار گیرد مرد هم میتواند از اشتغال زن جلوگیری کرده و در صورتی که زن به همان عمل خود مشغول شود و اهمیتی به نظر شوهر و دادگاه ندهد مرد هم حق طلاق و فسخ نکاح را خواهد داشت

روند رسیدگی

در صورتی که هر یک از طرفین به انجام کارهایی مشغول شوند که منافی با شخصیت و حیثیت طرف مقابل باشد طرف دیگر می تواند با طرح دعوا و شکایت دادخواستی را با عنوان منع از اشتغال زن در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید و پس از تشکیل جلسه دادگاه مرد باید منافات داشتن شغل و اشتغال زن با حیثیت خود زوجه ویا مرد را اثبات کند و همچنین باید ایجاد ضرر و زیان و از بین رفتن مصلحت خانواده را نیز در محضر دادگاه اثبات کند در این صورت با احراز صحت ادعا و با تایید دادگاه حکم به عدم اشتغال زن داده میشود و از اشتغال زن جلوگیری میشود در صورتی که طرف مقابل اعم از زن و یا مرد با حکم دادگاه مخالفت کرده و به حکم دادگاه عمل نکند و به همان شغل خود که با حیثیت و شخصیت طرف مقابل منافات داشته و مخالف با مصلحت خانواده می باشد مبادرت ورزد دادگاه حق طلاق را برای طرف مقابل درنظر میگیرد.

87f58c9a-284b-43c6-b91a-91dcc08d45c1
3d4ed4a9-1945-44c9-bfde-a279742d3ecf
6031a0a0-5f30-451e-9aa3-06b9176ab48b
c034dd4a-a7d3-4d36-92a4-70a3efb96b48
de28e02b-1863-4783-8bee-dafc22782745
230adcbc-0ca3-4ad4-b6d5-967089a68c09
بازگشت به صفحه اصلی
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء