صفحه اصلی مقاله ها استرداد جهزیه
استرداد جهزیه

استرداد جهزیه

به اموال و وسایل و ابزار آلات اولیه زندگی که معمولا توسط زوجه تهیه می شود جهیزیه گفته می شود. که دختر به منزل مرد می برد.

زن مالک تمام جهیزیه خود می باشد. بنابراین حق همه گونه تصرفی در جهیزیه خود را دارد. جهیزیه جزء اموال زن می‌باشد. زن در چگونگی تصرف و استفاده از جهیزیه استقلال تام دارد، معمولا خانواده زوجه همه اموالی را که دختر با خود به منزل مردی می برد را یادداشت می کنند و این لیست که از اموال جهیزیه دختر می باشد باید به امضای مرد برسد که به این لیست کردن اموال جهیزیه دختر در اصطلاح حقوقی سیاهه جهیزیه گفته می شود. حجت و اعتبار سیاهه جهیزیه زن به امضای زوج وابسته می باشد. در واقع سیاهه جهیزیه یک سند عادی می باشد. اگر این سیاهه کردن جهیزیه با امضا و اثر انگشت مرد همراه شود درجه اعتبار آن افزایش پیدا خواهد کرد .

جهیزیه و ارث

مالکیت زن بر جهیزیه خود به طور کاملا مستقل می باشد و به دلیل رابطه مالکیتی که بین زن و جهیزیه قرار دارد در نتیجه در اثر فوت زن جهیزیه نیز به ارث می رود. اگر زنی که جهیزیه در منزل مرد دارد به علتی فوت کند، چنانچه زن، شوهر و یا فرزند داشته باشد، جهیزیه بین شوهر و فرزندان زن تقسیم می‌شود. به این شکل که اگر فرزند و شوهر هر دو وجود داشته باشند یک چهارم اموال جهیزیه زن به مرد تعلق گرفته و بقیه اموال جهیزیه زن به فرزند یا فرزندان تعلق می گیرد. چنانچه زن فرزندی نداشته باشند، یک دوم اموال مربوط به جهیزیه زن در صورت فوت زن به شوهر می رسد.

بازگرداندن جهیزیه قبل از طلاق

هنگامی که زوجه جهیزیه تهیه کرده باشد، در طول مدت زندگی زناشویی می تواند هر زمان که بخواهد برای بازگرداندن و استرداد جهیزیه اقدام نماید و تمام جهیزیه خود را حتی در حین زندگی زناشویی از شوهر خود پس بگیرد و هیچ منع قانونی و شرعی برای استرداد و بازگرداندن جهیزیه در حین مدت و طول مدت زندگی و قبل از طلاق وجود ندارد.

بازگرداندن جهیزیه بعد از طلاق به درخواست مرد

چنانچه وسایل منزل زوج توسط زوجه خریداری و تهیه شده باشد، این اموال خریداری شده که به عنوان جهیزیه می باشد در مالکیت زوجه می باشد و مرد هرگز مالک آن اموال یعنی مالک جهیزیه زن نخواهد شد و چنانچه مرد اقدام به طلاق از زوجه نماید زن حق دارد تمام جهیزیه خود را که در منزل مشترک در اختیار مرد قرار گرفته است استرداد کند و تمامی اموال مربوط به جهیزیه باید به زوجه بازگردانده شود. در واقع جهیزیه تهیه شده توسط زوجه به مثابه یک امانت در نزد مرد می باشد که باید بازگردانده شود.

بازگرداندن جهیزیه بعد از طلاق به درخواست زوجه

زن برای طلاق از مرد باید دلیل موجه برای عدم امکان سازش و عدم امکان ادامه زندگی با مرد داشته باشد. بنابراین باید گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه اخذ نماید. بعد از اخذ گواهی عدم امکان سازش زوجه می تواند خواهان استرداد تمام جهیزیه خود از مرد شود .

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

طلاق توافقی با توافق طرفین نکاح انجام می شود. در چنین طلاقی بر سر موضوعات مختلف بین زوجین توافق صورت می‌پذیرد. در مورد مسئله جهیزیه نیز در صورتی که طلاق توافقی فی ما بین زوجین واقع شود باید زن و مرد در مورد مسئله جهیزیه نیز با یکدیگر به توافق برسند که معمولا زوجه خواهان استرداد تمام جهیزیه خود می باشد و اگر توافق فی ما بین زن و مرد در مورد جهیزیه حاصل نشد. زن می تواند دادخواستی را با عنوان استرداد جهیزیه تنظیم نماید و مرد را ملزم به استرداد تمام جهیزیه زن کند .

فروش جهیزیه زن توسط مرد

همانطور که بیان شد زن مالک جهیزیه می باشد. مرد حق هیچ گونه تصرفی بدون اجازه زن در جهیزیه را ندارد. بنابراین مرد به هیچ وجه حق دست اندازی و فروش و اجاره اموال جهیزیه را ندارد. در صورت فروش اموال جهیزیه این اقدام او معامله فضولی بوده که تا آن زمان که زوجه اذن نداده غیر نافذ می باشد. اگر در اثر تصرف مرد درجهیزیه زن، خسارتی به جهیزیه زن وارد شود، مرد مسئول خسارت وارده می باشد و باید جبران خسارت کند .

اقدامات لازم

برای استرداد جهیزیه زن ، ضمن تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی نیازمند تحویل مدارکی از جمله اصل سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی زن و همچنین تقدیم سیاهه جهیزیه زن که به امضا مرد رسیده باشد.

روند رسیدگی

برای استرداد جهیزیه ، زوجه ابتدا باید دادخواستی را با عنوان استرداد جهیزیه در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید. پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه ، دادگاه دلایل و بینه زوجه اعم از اسناد و مدارکی که نشان دهنده اموال و وسایلی می باشد که زن به منزل زوج برده یا شهادت شهود را بررسی می نماید. در صورت اثبات وجود جهیزیه و معین کردن مقدار آن جهیزیه دادگاه دستور به بازگرداندن و استرداد جهیزیه زوجه می دهد. چنانچه عین جهیزیه وجود داشته باشد، همان اموال استرداد می شود. ولی چنانچه عین جهیزیه موجود نباشد، مرد باید مثل و یا قیمت اموال را بپردازد و اگر جهیزیه زن در اثر تفریط و تعدی مرد تلف شده باشد، مرد مسئول خسارت وارده بر جهیزیه زن می باشد. البته در صورتی که مرد هیچ تفریط و تعدی و هیچ تقصیری در از بین رفتن جهیزیه نداشته باشد و جهیزیه بدون تفریط و تعدی زوج تلف شده باشد، مرد هیچ مسئولیتی درقبال جهیزیه تلف شده و بازگرداندن اموال جهیزیه نخواهد داشت. چنانچه که جهیزیه در نزد مرد وجود نداشته باشد و اثبات شود که زوجه جهیزیه ای به منزل مرد نیاورده، طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود.

تاریخ: 1397/06/21
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698