صفحه اصلی مقاله ها گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت

همه افراد بعد از وفات خود ممکن است اموال و دارایی‌های از خود به جا بگذارند بعد از وفات باید اموال و دارایی افراد متوفی معین و مشخص شود و همچنین می بایست تمامی وراث و تمامی افراد ذینفع نسبت به ترکه، معین و مشخص شوند برای این منظور باید گواهی انحصار وراثت صادر شود. بعد از وفات تمام اموال و دارایی های متوفی فی ما بین وراث تقسیم می شود و مالکیت این اموال متوفی به وراث می رسد. اما همه وراث سهم یکسانی در اموال متوفی ندارند برای آگاهی یافتن وراث ازسهم الارث خود از ترکه موجود باید تعداد وراث و سهم الارث آنها و همچنین دیون متوفی معین و مشخص شود برای این امر باید گواهی انحصار وراثت صادر شود وراث باید در صدور گواهی انحصار وراثت شریک باشند به این معنا که به دادگاه کمک کنند. یعنی باید اطلاعات صحیح و درست از تعداد وراث در اختیار دادگاه قرار دهند. چنان چه یکی از وراث یا مجموع آنها نام یکی از وراث را ذکر نکنند این عمل آنها چنان چه عمدی بوده جرم محسوب شده و مجازات برای آن در نظر گرفته شده ضمانت اجرای چنین عمل مجرمانه ای حبس می باشد و عنوان کلاهبرداری بر عمل وراثی که نام یکی از وراث را ذکر نکرده اند تحقق می‌یابد

دادگاه صالح برای رسیدگی

مراجع صالح برای رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی می باشد.

افرادی که حق اخذ گواهی انحصار وراثت را دارند

تمامی وراث متوفی و تمامی افراد ذینفع نسبت به ترکه متوفی حق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارند. بنابراین علاوه بر فرزندان وی، برادران و خواهران فرد متوفی نیز می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را نماید.

توافق ورثه در تقسیم ترکه

چنان چه بین ورثه در تقسیم ارث توافقی حاصل شود این توافق آنها نافذ بوده و نزد قاضی صورتمجلس می‌شود. اما توافق وراث برای تصرف در ترکه قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت غیرنافذ بوده و معتبر نیست. بنابراین تا زمانی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشده ورثه نمی توانند توافقی بر تصرف در ترکه نمایند. بنابراین برای تصرف در ترکه و فروش و رهن و سایر تصرفات باید ورثه اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایند.

اخذ اظهارنامه مالیات

اخذ گواهی انحصار وراثت نیازمند اخذ اظهارنامه مالیاتی می باشد. اظهار نامه مالیاتی بیان کننده اموال و دارایی‌های متوفی در زمان فوت وی و همچنین بدهی‌ها و مطالبات متوفی می‌باشد. بعد از دریافت اظهارنامه مالیاتی باید مالیات اموال متوفی پرداخت شود. بعد از پرداخت مالیات اموال متوفی رسید پرداخت مالیات باید توسط وراث اخذ شود و نیز لازم به ذکر می باشد که تنها شش ماه از زمان فوت متوفی وراث فرصت دارند که نسبت به اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر اموال متوفی اقدام نمایند.

تعویق صدور گواهی انحصار وراثت

اگر در بین وراث متوفی وارثی باشد که این وارث جنین بوده و چند ماه دیگر به دنیا می‌آید صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان به دنیا آمدن این طفل متوقف شده و به تعویق می افتد. باید بیان داشت که چنان چه اموال و دارایی کمتر از یک میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف بدون انتشار و اطلاع رسانی در روزنامه، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند. بعد از صدور گواهی انحصار وراثت همه وراث می توانند برای تقسیم اموال و دارایی متوفی مطابق توافق انجام شده اقدام نمایند. برای انتقال اموال متوفی مطابق توافق انجام شده، نیازمند به اخذ گواهی انحصار وراثت و نشان دادن گواهی انحصار وراثت می باشد. همچنین اگر توافق برای برداشت از حساب متوفی شده باشد، می توان با نشان دادن گواهی انحصار وراثت که از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی اخذ شده اقدام به برداشت از حساب متوفی کنند.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

افرادی که حق دارند نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کنندعبارتند از : 1) افرادی از وراث که نامشان در گواهی حصر وراثت ذکر نشده می توانند با استناد به این موضوع به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض نماید. 2) رییس حوزه قضایی و دادستان می‌توانند نسبت به گواهی حصر وراثت اعتراض نمایند. زمانی دادستان و رئیس حوزه قضایی می تواند نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید که در بین وراث شخص محجور و یا غایبی وجود داشته باشد که امین یا قیم برای آنها تعیین نشده باشد و گواهی حصر وراثت در چنین حالتی صادر شده باشد. رئیس حوزه قضایی یا دادستان حق اعتراض به صدور گواهی حصر وراثت را دارند 3)افراد ذینفع نسبت به ترکه متوفی هم می توانند نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اعتراض نمایند.

اقدامات لازم

اقدامات لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت عبارت است از اخذ گواهی فوت متوفی همچنین شناسنامه متوفی و شناسنامه و کارت ملی وراث و تحویل آنها به دادگاه .

روند رسیدگی

تمامی افرادی که ذینفع در ترکه می باشند حق درخواست گواهی انحصار وراثت را دارند. برای این امر می بایست دادخواستی را در دفاتر خدمات قضایی برای دریافت گواهی حصر وراثت تنظیم نماید. بنابراین افرادی که خواهان صدور گواهی انحصار وراثت باشند، باید اصل و کپی شناسنامه متوفی و همچنین اصل و کپی کارت ملی وراث همچنین گواهی فوت برای اخذ استشهادیه محضری به دفتر اسناد رسمی تقدیم شود. بعد از مراجعه به دفتر اسناد رسمی تمامی وراث باید برگه استشهادیه را امضا نمایند. به دنبال آن وراث باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده و مالیات بر اموال متوفی را پرداخت نمایند سپس بعد از اخذ تمامی مدارک مذکور و تحویل آن به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی شورای حل اختلاف اطلاعیه مربوط به حصر وراثت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می کند. بعد از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار چنان چه ورثه یا افراد ذینفع نسبت به ترکه متوفی پیدا نشود اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می کند.

36ba780a-bdf2-4be5-b56e-d661bb57846a
226d6193-c85b-4e3f-908f-ad4405658677
تاریخ: 1397/07/22
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698