صفحه اصلی مقاله ها مطالبه وجه چک
مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک

در ابتدا باید به معنای چک اشاره کرد . چک را نوشته ای می دانند که صادرکننده آن تمام یا مقداری از وجوهی را که نزد محال علیه دارد به فرد دیگری واگذار و منتقل می کند . چک یک نوع سند تجاری عادی محسوب می شود در کنار چک سند عادی دیگری نیز همانند برات و سفته وجود دارد.

چک و به طور کلی سند های تجاری عادی برتری و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد تجاری دارند برای مثال در مورد چک و سایر اسناد تجاری روند رسیدگی به سرعت طی می شود و نسبت به سند های تجاری دیگر سریعتر در دادگاه به نتیجه می رسد . همچنین در مورد چک و بقیه استاد عادی تجاری اجرائیه صادر می شود و این امکان وجود دارد که شخص طلبکار درخواست تامین خواسته را به دادگاه تقدیم نماید و برای تامین خواسته و توقیف اموال دیگر نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست

مطالبه وجه چک

برای مطالبه وجه چک فرد دارنده چک می بایست به بانک محال علیه مراجعه کند چنانچه مبلغ طلب وی تماما یا مقداری از آن وصول نگردد می بایست گواهی را که با نام گواهی عدم پرداخت می باشد را از بانک محال علیه اخذ نماید و بانک محال علیه نیز پس از بررسی چک و صحت اطلاعات مندرج در آن همانند مطابقت امضای صادر کننده چک با امضای موجود در بانک اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت چک می نماید به دنبال گرفتن گواهی عدم پرداخت چک فرد دارنده چک می بایست اصل گواهی مزبور را و یک نسخه تصویر رونوشت از آن را با خود به اجرای ثبتی که بانک محال علیه درآن واقع است برده و پس از تکمیل فرم مخصوص آنرا به مسئول مربوطه تقدیم نماید

اقدامات اجرایی علیه صادرکننده چک

پس از تقدیم گواهی عدم پرداخت چک و سایر مدارک مذکور به اجرای ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک درآنجا واقع است برای صادر کننده چک پرونده تشکیل می شود به دنبال تشکیل پرونده ابلاغیه ای به صادرکننده چک ارسال می شود و پس از ابلاغ اجرائیه به صادر کننده چک وی تنها 10 روز فرصت خواهد داشت که مبلغ چک را پرداخت نماید چنانچه وی از پرداخت وجه چک امتناع ورزد دارنده چک با معرفی تمامی اموال و دارایی صادرکننده چک آنها را توقیف می کند بعد از توقیف اموال می تواند از طریق مزایده وفروش این اموال و دارایی صادرکننده چک طلب خود را وصول کند اما لازم به ذکر می باشد که دارنده چک نمی تواند همه اموال صادر کننده چک را توقیف و آنرا به فروش برساند زیرا ممکن است دارایی و اموالی که دارنده چک به اجرای ثبت معرفی کرده در زمره مستثنیات دین باشد . مسثسنیات دین اموالی هستند که به هیچ وجه قابل توقیف و فروش برای پرداخت دین نبوده همانند یک منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه است.

ممنوع الخروج شدن صادر کننده چک

چنانچه صادرکننده چک توانایی پرداخت وجه جک را نداشته باشد و یا به هر دلیلی مبلغ موجود در چک را در سررسید و موعد معین پرداخت ننماید دارنده چک می تواند به اداره اجرای ثبت مراجعه کرده و درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده چک را نماید

اقدامات لازم

برای وصول چک می بایست اقداماتی همچون اخذ فتوکپی و رونوشت از چک برگشتی و اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک محال علیه و رجوع به اداره اجرای ثبت و معرفی اموال صادرکننده چک می باست انجام گیرد

روند رسیدگی

فردی که خواهان وصول مبلغ چک خود می باشد می تواند برای دریافت وصول مبلغ چک به اداره اجرای ثبتی که بانک طرف حساب صادرکننده چک درآن محل می باشد رجوع کند و مدارک لازم اعم از چک و گواهینامه عدم پرداخت چک را به مسئول مربوط تحویل دهد و فرم مخصوص را تکمیل نماید سپس اجرائیه صادر می شود پس از ابلاغ اجرائیه و عدم پرداخت وجه چک در مهلت قانونی دارنده چک می بایست اموال وی را معرفی کند و سپس اداره اجرای ثبت نسبت به فروش و مزایده آن و پرداخت طلب دارنده چک اقدام می نماید

fc13811b-d226-4e6d-a644-b3dd77ffd659
تاریخ: 1397/08/17
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698