صفحه اصلی مقاله ها مشاوره حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک
مشاوره حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک

مشاوره حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک

هر آنچه به مشاوره حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک باید بدانیم؟

در خصوص مشاوره حقوقی اجاره به شرط تملیک در ابتدا لازم است به معرفی اجمالی این عمل حقوقی بپردازیم:

مواد ۵۷ الی ۶۵ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا تماما اختصاص به موضوع اجاره به شرط تملیک دارد. در سیستم بانکداری کشور قانون گذار در ماده ۱۲ همین قانون یکی از شیوه های اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع اعتباری را اجاره به شرط تملیک دانسته شده است.

لازم به ذکر است که عقد اجاره به شرط تملیک ماهیتی مختلط میان عقد اجاره و عقد بیع با توجه به نظرات مختلف تخصصی دارد و از نگاهی طبق این دیدگاه ها این عقد، عقد اجاره است و طبق نگاهی دیگری ماهیتی از جنس عقد بیع دارد.

با توجه به برداشت مفهومی از مواد مذکور میتوان این امر را یافت که این مواد، طبق تئوری عقد اجاره تنظیم گردیده اند و عقد اجاره ای که ما بین طرفین منعقد می شود و شرط تملیک که ضمن این عقد ذکر می شود عقد اجاره وجهه ی اصالت در عقد را در خود می بیند و شرط ضمن عقد یا همان شرط تملیک جنبه تبعی و فردی پیدا می کند و رابطه این دو در عقد رابطه ی اصل و فرع برقرار می شود.

ویژگی های عقد اجاره ی به شرط تملیک

از ویژگی های این عقد می توان به معوض بودن و تملیکی بودن و لازم الاتباع بودن و موقتی بودن و کتبی بودن اشاره داشت. لازم به ذکر است که چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.

حقوق و تکالیف طرفین در عقد اجاره به شرط تملیک

حقوق موجر) اگر مستاجر اقساط اجاره بها بهای عین مستاجره را در مواعد مقرر پرداخت نکند، موجر حق دارد عقد را فسخ کند و به تبع فسخ قرارداد احقاق شرط تملیک ملغی شود. نتیجه این اقدام این امر خواهد بود که موجر در برخی فروض، می تواند تخلیه عین مستاجره را نیز از مستاجر خواستار باشد.

اگر مستاجری ورشکست شود، موجر محق این را دارد که عین مستاجره را از اموال وی مطالبه کند ، بی آن ­که از لحاظ قانون در لیست طلبکاران ورشکسته قرار بگیرد. انگار که ماده ۵۲۹ قانون تجارت که اموال امانت در دست تاجر را قابل استرداد می داند، شامل مورد همین بحث می باشد.

تکالیف موجر) موجر طبق قانون وظیفه دارد عین مستاجره را بدون هیچ عیب و نقصی در موعد مقرر به مستاجر تسلیم کند. نکته ی دیگر آن نیز این است که عین مستاجره باید از جمله املاک طلق موجر بوده و تا آخر مدت قرارداد اجاره نیز چنین بماند.

با توجه به ماده ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده موجر بوده، مگر آنکه شرط خلاف آن شده باشد و یا عرف بر خلاف آن نافذ باشد.

- موجر وظیفه دارد از هرگونه اقدام و تصرفاتی که با بهره برداری از عین مستاجره در تنافی است و یا آن ها خلاف مقتضای دات عقد اجاره باشد در قبال مستاجر خودداری کند.

موجر مکلف است پس از قیام مستاجر به شروط قرارداد، مال را به وی منتقل کند.

موجر مکلف است هزینه های انتقال، همچون مالیات و عوارض و حق ثبت در دفاتر اسناد رسمی را با استفاده از ملاک ماده ۳۸۱ قانون مدنی پرداخت کند. مگر آن­که شرط برخلاف آن در ضمن عقد موجود باشد.

2f08c326-6b40-47b8-8fb1-9b35fe7df399
7a5dffbb-e1c4-4ae8-b552-b95c83ff9a53

حقوق مستاجر) مستاجر براساس قرارداد اجاره حق دارد عین مستاجره را بدون عیب یا نقصانی تحویل بگیرد و از منافع آن در مدت اجاره به جز تصرفاتی که غیر قانونی بوده و خلاف مقتضای اجاره باشد بهره برداری کند.

با توجه به ماده ۴۸۵ قانون مدنی مستاجر این حق را دارد که مال را در مدتی که تحت تصرف دارد به منظور تعمیر در اختیار ثالث قرار دهد.

ماده ۴۶۰ قانون مدنی متوجه این موضوع است که چون عقد اجاره به شرط تملیک متضمن تملیک مال الاجاره در پایان مدت اجاره است، مستاجر حق دارد مانع از تصرفات ناقله مالک نسبت به مال مورد اجاره شود چراکه شرط تملیک ضمن عقد، مالکیت مالک را از حالت آزاد خارج کرده و توانایی انتقال به غیر در چارچوب عقود بیع از وی سلب می شود. در بحث عقود بیع عقد بیع شرط نیز چون عقد اجاره به شرط تملیک از این قاعده مستثنی نیست.

تکلیف مستاجر) مستاجر وظیفه دارد اقساط اجاره بها را در مواعد مقرر پرداخته و به شروط قرارداد عمل کرده و وفادار باشد.

با توجه به ماده ۴۹۰ قانون مدنی عین مستاجره یا همان مال در دست مستاجر در دست مستاجر امانت است و چنانچه در نگهداری آن تعدی و تفریط کند ضامن جبران خسارات وارده بر عین خواهد بود.

طبق ماده ۴۹۲ قانون مدنی مستاجر باید از عین مستاجره در همان مواردی که در عقد جهت تصرف یا بهره برداری مجاز است تصرفات داشته باشد. تخلف از این امر چنان­چه منع وی امکان پذیر نباشد، موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود.

34e32e0a-3575-4291-89be-f8cada33a30d
d05c8092-2f40-494a-8019-b84a3f456d8f

اتمام زمان عقد اجاره به شرط تملیک

خاتمه یافتن قرارداد اجاره به شرط تملیک، که از عقود زمان دار است، به صورت های گوناگون متصور است:

در صورتی که مدت اجاره منقضی شده باشد و مستاجر به شروط مورد توافق عقد عمل کرده باشد و همچنین اقساط اجاره بها را به موقع پرداخته باشد، بسته به مفاد قرارداد و شروط ضمن آن، اعم از اینکه شرط تملیک از نوع شرط فعل باشد یا شرط نتیجه، عین مستاجره به مالکیت مستاجر وارد می آید و عقد اجاره خاتمه پیدا می کند و در نهایت مستاجر مالک عین مستاجره می شود .

در صورتی­ که مدت اجاره سپری شده باشد ولی مستاجر به وظایف خویش ناشی از شروط مورد توافق عمل نکرده باشد، موجر حق دارد عین مستاجره را استرداد کرده و عقد مذکور را فسخ کند.

اتمام زمان عقد اجاره نیز ممکن است بر اثر فسخ در ضمن مدت اجاره صورت پذیرد.

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

با این حال برای انعقاد قراردادهایی چون اجاره به شرط تملیک می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید. موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی به شما عزیزان را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/05/28
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698