صفحه اصلی مقاله ها مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع
مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع

مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع

آنچه در مشاوره حقوقی اقامه دعوای الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟

مقدمه

به استناد ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع یا خرید و فروش در دنیای حقوق و معاملات عبارت است از تملیک عین یا همان مال به عوض یا وجه (پرداخت عوض) معلوم و معین . این خرید و فروش در قالب عقد بیع محقق می شوند که قانون مدنی در ماده ۳۶۲ به آثار بیع اشاره و تاکید می دارد. با توجه به این ماده بیعی که صحیح واقع شده باشد آثاری از این قرار دارد:

۱- به محض وقوع بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن یا همان عوض می شود.

۲- عقد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع می کند.

۳- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن و پرداخت وجه ملزم می کند.

۴- عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

با این حال بایع باید بعد از انعقاد عقد به طور معمول و در صورتی که خلاف آن در عقد ذکر نشده باشد، مال را تسلیم کند و خریدار آن را قبض کند. به موجب ماده ۳۶۷ تسلیم عبارت است از تحویل دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی از آنجا که بتواند با تصرفات خود موجبات انتفاع از آن مال را فراهم کند و در این مورد قبض نیز عبارت است از استیلا مشتری بر مال خریداری شده ومتعلق به خودش.

باید به این مورد نیز اشاره داشت که طبق یک اصل کلی در قانون، قدرت بر تسلیم مال از شرایط صحت تحقق عقد بیع است که اگر این قدرت موجود نباشد معامله باطل خواهد بود.

اما امروزه یکی از مشکلات معمول در معاملات، امتناع فروشنده از تحویل بیع به خریدار است. این امر می تواند متاثر از دلایلی باشد ولی با این حال نیز خریدار برای احقاق حقوق خود در این موارد می تواند اقدام به اقامه دعوی الزام به تحویل مبیع نموده و مال خود را به طور قانونی از وی اخذ کند.

شرایط اصلی طرح دعوا

این دعاوی مربوط به بیع چون ذات این عقود از نوع تقابلی اند تا زمانی که ثمن مال توسط خریداربه طور تمام و کمال بایع پرداخت نشده باشد، فروشنده هیچ الزامی مبنی بر تسلیم و تحویل مال ندارد و در صورتی که ثمن مال به شکل کامل توسط خریدار پرداخت نشده باشد و این دعوا در دادگاه مطرح شود، قرار به رد آن صادر خواهد شد.

در این میان مطابق ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبسی برای طرفین عقد ایجاد می شود. به این شکل که اگر خریدار تا زمانی که مبادرت به پرداخت ثمن و عوض معامله نشده باشد، فروشنده نیز می تواند از تسلیم مال به خریدار به طور متقابل امتناع ورزد و برای طرف دیگر نیز به عکس همین جریان. این حق حبس موقعی ایجاد می شود که نحوه تحویل و پرداخت عوضین آن عقد از نوع حال باشند. یعنی ثمن و مال باید در آن واحد به طرفین معامله منتقل گردد. در صورتی که حتی یکی از عوضین موجل بوده و سر رسید داشته باشد، حق حبسی ایجاد نخواهد شد و الزامی بر تسلیم و تحویل مال تا قبل از انقضای سررسید نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد اسقاط حق حبس این است که طرفین به اسقاط حق حبس تراضی کنند و یا بایع پیش از آنکه از مشتری ثمن مبیع را دریافت کند، مبیع را با رضایت خود به وی تحویل دهد و بالعکس در همین امر از جانب خریدار.

البته این نکته مهم است بدانیم که اگر ملکی دارای سند رسمی نباشد قبل ازاینکه فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کرد، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دادگاه طرح شود و در این صورت است که خریدارمی تواند قبل ازاقامه دعوا الزام به تحویل مبیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه اقامه و طرح کند. البته در صورتی که عقد بیع طبق با توجه به مفهوم کلی مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی تنظیم و منعقد شده باشد ولی آن به شکل رسمی در دفترخانه ثبت نشده باشد ، خواهان در مقام اثبات می تواند وقوع عقد بیع را با کمک از ادله اثبات دیگری همچون اقرار خوانده یا شهادت شهود مبنی بر تایید وقوع بیع اقدم و به اثبات برساند تا در مقام اثبات نیز بدون اشکال گردد و این موضوع برای دادگاه محرز شود. در اینصورت است که مشکلی در پذیرش دعوی وی وجود نخواهد آمد. داشتن سابقه ثبتی برای ملک نیز از جوانب قابل توجه در این امر می باشد.

فرآیند رسیدگی

از الزامات طرح دعوا الزام بر تحویل مبیع این است که آن مبیع دارای سند رسمی باشد. در این فرض برای اقامه دعوا صحیح آن برای اموال منقول تا میزان ارزش و بهای خواسته تا بیست میلیون تومان، شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسمی بر رسیدگی به این گونه دعاوی را خواهند داشت و در صورت ارزش خواسته مازاد بر این سقف، در همان حوزه قضایی البته در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی خواهد بود. اما در این دعاوی در موضوع اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد وقوع مال خواهد بود. آرا صادره این گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدید نظر خواهی را خواهند داشت و بعد از صدور رای بدوی بیست روز مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی از همان دادگاه را خواهند داشت. در صورتی که اعتراضی به رای بدوی وارد شد و دادگاه تجدیدنظری تشکیل شد، رای آن دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

21db4427-7807-457f-bc55-4f685e9f7583
f4def351-1f6c-45ee-883b-783bd8d21022

مراحل اقدام

امروزه اقامه و طرح دادخواست به شکل الکترونیکی در سامانه ثنا انجام میشود. در صورت استفاده از وکیل او میتواند از این طریق اقدام به ثبت دادخواست نماید و بعد از این مرحله باید برای تعیین دادگاه و ادامه این فرآیند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می توانید از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی عدل جویان با استفاده از وکلای جوان و نخبه بهره بگیرید .

موسسه ی حقوقی عدل جویان آمادگی پذیرش وکالت و ارائه مشاوره در زمینه دعاوی ملکی و مالی به شما سروران را با افتخار دارد.

تاریخ: 1397/05/28
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698