صفحه اصلی مقاله ها ادله اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

تعریف ادله اثبات دعوی

به موجب قوانین و مقررات، اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید. اثبات ادعا در محاکم دادگستری اعم از حقوقی و کیفری فقط به موجب ادله اثبات دعوی، که توسط قانون گذار تعیین گردیده است ممکن می باشد. بنابراین وقتی کسی در دادسرای کیفری علیه شخصی شکایت می کند یا اقدام به طرح دادخواست در دادگاه عمومی می نماید، می بایست دلایل اثبات مدعای خود را نیز ثابت نماید. ادله اثبات دعوی ابزار و اوضاع و احوالی است که به دادرس کمک می کند تا حقیقت را دریافت و اشخاص را به احقاق حقوق خویش برساند. ادله اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، شهادت شهود، قسم خوردن، سند، علم قاضی و لوث در امور کیفری

اقسام ادله اثبات دعوی

1- اقرار: اقرار در لغت به معنای اذعان، اعتراف، تصدیق می باشد و در اصطلاح حقوق عبارت است از: اخبار به حقی برای غیر و علیه خود(1259 قانون مدنی) به نظر اکثر علمای حقوق، اقرار کامل ترین ادله اثبات دعوی می باشد چرا که با توجه به تعریف آن هیچ عقل سلیمی اقدام به سخن گفتن علیه خود نمی کند. پس وقتی اقرار انجام می پذیرد به صراحت می توان آن را قاطع دعوا دانست. به موجب قانون، اقرار هم می تواند کتبی باشد و هم شفاهی. اقرار شفاهی در صورتی معتبر می باشد که نزد قاضی صورت گرفته باشد. مورد دیگر که سبب باطل شدن اقرار می شود، اقرار شخص تحت فشار و شکنجه می باشد که در این حالت اقرار باطل بوده و از عداد ادله اثبات دعوی خارج می گردد.

نکته دیگر آنکه اقرار شخص لال نیز مورد قبول قانون گذار می باشد، منتها به شرطی که به طور صریح اشاره به موضوع کند. در غیر این صورت اقرار وی پذیرفته نیست و اگر شخص قادر به تکلم باشد و با ایما و اشاره بخواهد اقرار کند از وی مقبول نخواهد بود.

2- شهادت شهود: دیگر ادله اثبات دعوی، شهادت شهود یا گواه گواهان می باشد. قانون مدنی شرایط لازم برای شهادت دادن را ذیل ماده 1313 ذکر کرده است که عبارتند از: 1- بلوغ 2- عقل 3- عدالت 4- ایمان 5- طهارت مولد

علاوه بر موارد فوق بر طبق ماده 155 از قانون آئین دادرسی کیفری موارد دیگری برای قبول شهادت شهود در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 1- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او 2- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی 3- عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی

نکاتی چند در رابطه با شهادت شهود

  1. قبل از ادای شهادت صلاحیت شاهد باید تایید گردد. طرف مقابل می تواند تقاضای جرح گواه را دهد و دادگاه مهلت مقتضی را به وی می دهد.
  2. پیش از شهادت قاضی موظف است مجازات جرم شهادت کذب را برای شهود تبیین و تفهیم نماید.
  3. حد نصاب شهادت در دعاوی خصوصی و کیفری، به موجب قوانین آئین دادرسی تعیین شده و مشخص می باشد.
  4. از شهود جداگانه تحقیق و شهادت گرفته می شود.
  5. در صورت تعارض بیانات، شهادت شهود از ادله اثبات دعوی خارج می شود و هر دو شهادت بی اعتبار می گردد.
  6. در امور کیفری امکان جلب شهود وجود دارد ولی در امور مدنی امکان جلب شاهد پیش بینی نشده است.
  7. تشخیص ارزش شهادت شهود با نظر دادگاه می باشد.

3- قسم خوردن: سوگند یاد کردن یکی دیگر از راه های اثبات دعوی می باشد. قسم خوردن یا قسم دادن معمولا در جایی محقق می شود که سایر ادله وجود نداشته باشند یا مدعی حکم به دعوی خود را که مورد انکار طرف مقابل است با قسم دادن اثبات نماید. قسم قاطع دعواست و اظهار منافی با قسم پذیرفته نیست. قسم نسبت به اشخاص دعوی و قائم مقام آن ها معتبر می باشد.

4- سند: سند به هر نوشته ای گفته می شود که در دعاوی در مقام دفاع یا اثبات، قابل استناد باشد و مفاد آن مخالف با قوانین نباشد. سند بر دو قسم است: عادی و رسمی. براساس ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی سندی می باشد که در ادارات ثبت و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قوانین تنظیم شده باشد. هر سند که یکی از شرایط گفته شده را نداشته باشد جز اسناد عادی محسوب می شود. علت برتری سند رسمی نسبت به سند عادی از این رو است که در مقابل سند رسمی فقط می توان ادعای جعل داشت ولی بر سند عادی علاوه بر جعل، ادعای انکار و تردید نیز وارد است.

5- علم قاضی: علم قاضی یکی دیگر از ادله اثبات دعوی می باشد که در ماده 160 قانون مجازات بیان شده است. ماده 211 از همان قانون در تعریف علم قاضی آورده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

در این خصوص علمی معتبر است که از راه های متعارف حاصل شده باشد و اوهام و الهام بلا اثر هستند چراکه قاضی می بایست مستند علم خود را صریحا در حکم اعلام نماید. این مستندات غالبا به شکل تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس مربوطه، اقرار و شهادت کمتر از حد نصاب و... در نظر قاضی نمود پیدا می کند.

همچنین ماده 212 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.» از این ماده متوجه ارزش و جایگاه بالای علم قاضی می شویم چرا که در تعارض با سایر ادله اثبات دعوی از جایگاه مستحکم تر و بالاتری برخوردار است.

6- لوث: لوث در لغت به معنای آلوده کردن و لکه دار کردن چیزی آمده است. علت این نام گذاری این است که در اتهام قتل یا جرح، نوعی آلوده شدن به خون مردم نهفته است. در اصطلاح حقوق لوث اماره ای است که منجر به ظن قوی برای قاضی می شود. به عبارت دیگر لوث گمانی است که قاضی با توجه به مدارک و شواهد موجود و گزارش پرونده به انضمام گفته های فرد به صحت ادعای وی می برد.

کاربرد لوث در قتل و جراحاتی است که مرتکب جنایت وجود نداشته باشد و قاضی به شخص یا اشخاصی ظن پیدا کند. در این حالت مدعی و متهم می توانند با قسامه نسبت به اثبات یا رد لوث عمل نمایند. میزان قسامه و نحوه ادای آن در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است. تذکر آخر آنکه به موجب ماده 139 قانون مجازات اسلامی ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست. همچنین به موجب ماده 254 از قانون فوق، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط دیه پرداخت می گردد.

تاریخ: 1397/11/11
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698