صفحه اصلی مقاله ها الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

مقدمه

اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساختمانی، خریداران املاکی که اقدام به پیش خرید ملک در حال ساخت کرده بودند، از عجله و استرس زیادی برای انتقال سند به نام خود برخوردارند. در قرارداد های پیش خرید، خریدار از فروشنده الزام تعهداتی من جمله پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی ملک را مطالبه می نماید. حال اگر بین شرکای سازنده ملک یا سازنده و خریدار اختلافی حادث شود، ممکن است سازنده نسبت به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و امضا تقسیم نامه و همچنین انتقال سند رسمی اقدامی انجام ندهد که در این صورت نیاز به راهکار قانونی در این زمینه می باشد.

تفاوت افراز و تفکیک

افراز در لغت به معنای جدا کردن چیزی از دیگری است و در اصطلاح حقوقی تقسیم ملک مشاع همراه با تعیین سهام مالکین مشاع را می گویند. تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز ازهم و در اصطلاح حقوق جز جز کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر را می گویند.

از مهمترین تفاوت های تفکیک و افراز می توان موارد زیر را بر شمرد:

1- تفکیک نیاز به اشاعه ندارد ولی افراز مستلزم حالت اشاعه است.

2- تفکیک تقسیم ملک بوده ولی افراز تقسیم ملک توام با تعیین حصه و سهام مالکین مشاع بوده.

3- تفکیک در اداره ثبت انجام می شود اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه صالح قابل طرح است.

4- در تفکیک مسامحه وجود دارد در حالی که در افراز اجبار وجود دارد.

5- در تفکیک، صورتجلسه تفکیکی صادر می شود. حال آنکه در افراز رای صادر می شود.

ماهیت الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

یک نوع دعوی ثبتی و ملکی می باشد که توسط خریداران در مرجع صالح و به طرفیت خوانده یا خواندگان، مطرح می گردد. هرگاه در تاریخ منعقد شده فی مابین طرفین در قرارداد اولیه، سازنده یا مالک متعهد از اقدامات اولیه انتقال سند که در فوق بدان اشاره گردید امتناع ورزد، خریدار ناچار به طرح دعوی در مراجع دادگستری خواهد شد. البته اخذ صورتمجلس تفکیکی دو مرحله ای بوده و علاوه بر مراجعه به مراجع قضایی نیاز به پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک احداثی هم دارد.

اقدامات قضایی لازم برای اخذ صورتمجلس تفکیکی

خریدار در وهله اول می بایست موضوع دادخواست مورد نظر خود را تعیین نماید که در این مورد، تقاضای خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی یا انجام تعهد متعهد در قرارداد، خواسته خریدار (خواهان) می باشد. نکته دیگر تقویم خواسته مالی می باشد چرا که این دعوی جز دعاوی مالی می باشد. در اینجا لازم است تعریف مختصری از تقویم خواسته ارائه شود. مراد از تقویم خواسته، تعیین قیمت و ارزش گذاری بر خواسته مورد ادعا مطابق با وجه رایج کشور می باشد. این مبلغ یا توسط خواهان یا توسط مدیر دفتر دادگاه و یا با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد. به منظور دستیابی به سه هدف:1- تعیین مرجع صالح 2- مشخص شدن میزان هزینه های دادرسی 3- امکان یا عدم امکان تجدیدنظر خواهی نسبت به رای مرجع صادر کننده رای.

ثمره تقویم جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بوده به شکلی که مطابق قوانین فعلی خواسته های زیر 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و بیشتر از آن میزان، در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد.

نحوه رسیدگی به خواسته همانند سایر دعاوی حقوقی بوده و بعد از تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین یا نمایندگان یا وکلای آنان و ارائه ادله خود، قاضی مبادرت به صدور رای می نماید. در صورتی که بعد از طی شدن روند رسیدگی رای به سود خواهان صادر شود مهلتی برای الزام خوانده دعوی به منظور تهیه صورتمجلس تفکیکی و انجام امور تشریفاتی انتقال سند، داده می شود. در صورت عجز از انجام این امور یا کوتاهی در انجام دستور دادگاه، شخص خواهان می تواند خود اقدام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نماید. در این صورت، خوانده ملزم به پرداخت کلیه هزینه ها ی پرداختی و خسارت های ناشی از تعلل در انجام تکالیف قانونی، است.

اقدامات ثبتی لازم برای اخذ صورتمجلس تفکیکی

هرگاه خوانده یا شخص خواهان مترصد گرفتن صورتمجلس تفکیکی شوند، باید مدارکی به شرح ذیل آماده و به اداره ثبت اسناد و املاک مرتبط با ملک مراجعه کنند. مدارک لازم جهت تفکیک ملک عبارتند از:

 1. مراجعه به دفترخانه و اخذ برگ درخواست تفکیک.
 2. ارائه برگ مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک محل به ضمیمه نقشه تفکیکی
 3. ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده ثبت
 4. بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید
 5. مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک
 6. وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تایید شده
 7. مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه
 8. تعیین نماینده و نقشه بردار به وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل
 9. تودیع فوق‌ العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار
 10. عزیمت نماینده و نقشه‌ بردار به محل، همراه متقاضی با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک
 11. معرفی ملک توسط متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی به وسیله نقشه بردار
 12. ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی به وسیله نماینده و امضا آن به وسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی
 13. ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی
 14. گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت
 15. بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر، جهت به روزرسانی نقشه های کاداستر و ثبت دفتر اندیکاتور و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک
 16. ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفکیک
 17. پرداخت هزینه تفکیک
 18. کنترل و امضا صورتمجلس تفکیکی به وسیله مسئول مربوطه
 19. صدور صورتمجلس تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

ذکر چند نکته کاربردی در رابطه با صورتمجلس تفکیکی

1- رعایت ماده 101 قانون شهرداری که مبنی بر اخذ تاییدیه شهرداری می باشد، الزامی است.

2- فقط املاک قابل افراز و تفکیک، قابلیت دارا شدن صورتمجلس تفکیکی را دارند.

3- گرفتن گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، مقدم بر اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد.

4- در صورتمجلس، مالکیت اختصاصی املاک لحاظ نمی شود و ذکر حدود و مساحت و شماره ی بخش های مشترک و اختصاصی کفایت می کند.

5- تفکیک بر اساس دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها صورت می گیرد.

با توجه به ظرافت و پیچیدگی طرح دادخواست دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی همراه داشتن وکیل متخصص حقوقی در رسیدن به خواسته خویش امری اجتناب ناپذیر می باشد. گروه وکلای عدلجویان متشکل از تیمی مجرب و نخبه آماده ارائه کلیه خدمات مرتبط با اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد.

تاریخ: 1397/10/12
بازگشت به مقاله ها
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء

خدمات

دادسرا ها

دفاتر اسناد رسمی

دفاتر خدمات قضائی

وکیل متخصص مواد مخدر
وکیل متخصص امور بانکی
وکیل متخصص جرایم رایانه ای
وکیل متخصص مدیریت مجتمع ساختمانی
وکیل متخصص مطالبه ارز
وکیل متخصص الزام به فک رهن
موسسه حقوقی
وکیل متخصص پیش فروش آپارتمان
وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل متخصص کاهش سرمایه
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
وکیل متخصص الزام به تکمیل ساختمان
وکیل متخصص ثبت شرکت
وکیل متخصص بیمه فوت
وکیل متخصص بیمه
وکیل متخصص الزام به اخذ پایان کار
وکیل متخصص صندوق خسارت بدنی
وکیل متخصص اخذ مطالبات کارگران
وکیل متخصص افزایش سرمایه
وکیل متخصص تنظیم صورتجلسه
وکیل متخصص املاک
وکیل متخصص تغییرنام
وکیل متخصص حکم رشد
وکیل متخصص حکم حجر
وکیل متخصص نصب قیم
وکیل متخصص موت فرضی
وکیل متخصص مهروموم ترکه
وکیل متخصص تقسیم ترکه
وکیل متخصص انحصار وراثت
وکیل متخصص امورحسبی
وکیل متخصص تغییر جنسیت
وکیل متخصص حضانت
وکیل متخصص استرداد جهیزیه
وکیل متخصص طلاق از طرف زوجه
وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص نفقه
وکیل متخصص مطالبه مهریه
وکیل متخصص خانواده
وکیل متخصص الزام به تنظیم سندرسمی
وکیل متخصص الزام به انجام تعهدات
وکیل متخصص استرداد چک
وکیل متخصص وصول مطالبات
وکیل متخصص مطالبه ثمن معامله
وکیل متخصص سفته
وکیل متخصص حقوقی
وکیل متخصص سرقت
وکیل متخصص مطالبه چک
وکیل متخصص جعل
وکیل متخصص فروش مال غیر
وکیل متخصص کیفری
وکیل متخصص استفاده از سند مجعول
وکیل متخصص کلاهبرداری
وکیل متخصص قتل
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ فجر
02612555533
دادسرای ناحیه ۳۲ (راهور)
02166436029
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
02135051111
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ فردیس
02616642223
دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای)
02177512034
دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
02165312949
دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد
۴۴۲۲۳۰۹۹۴
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی
02612702741
دادسرای امنیت
02122432667
دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت
02122727470
دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی)
02188820086
دادسرای عمومی و انقلاب كرج
32544000
دادسرای عمومی و انقلاب ورامین
02136264000
دادسرای ناحیه ۲۶ بومهن
02176229966
دادسرای ناحیه ۲۳ (امور نیابت)
02166722561
دادسرای عمومی و انقلاب پاكدشت
02136020820
دادسرای عمومی و انقلاب دماوند
0215223181
دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
02282362335
دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی
02166420443
دادسرای ناحیه ۲۷ (امور جنایی)
02166640620
دادسرای ناحیه ۷ (امور مربوط به شهرداریها)
02186121693
دادسرای عمومی و انقلاب رباط كریم
02156422030
دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر
02155375750
دادسرای ناحيه ۱ شميران
02122007379
دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی
02133800836
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد)
02188739581
معاونت اجرايی دادسرا
02133902073
دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه
02166886900
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ (ویژه اطفال و تصادفات)
02612710498
اداره کل اجرا اسناد رسمی تهران
02188776049
دفتر اسناد رسمی ۲۱۴ تهران
02177865385
دفتر اسناد رسمی ۲۰۳ تهران
02188421042
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران
02188975788
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهران
02188906415
دفتر اسناد رسمی ۳۶ تهران
02177581921
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران
02122712515
دفتر اسناد رسمی ۲۰۱ تهران
02188763644
دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران
02166948167
دفتر اسناد رسمی ۹۹ تهران
02188775142
دفتر اسناد رسمی ۱۲۹ تهران
02133734179
دفتر اسناد رسمی ۱۰۴ تهران
02122046388
دفتر اسناد رسمی ۵۷ تهران
0212294244
دفتر اسناد رسمی ۶۳ تهران
02133119127
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهران
02188824157
دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ تهران
02133562716
دفتر اسناد رسمی ۴۳ تهران
02122060933
دفتر اسناد رسمی ۴۴ تهران
02188888773
دفتر اسناد رسمی ۲۱۵ تهران
02133705215
دفتر اسناد رسمی ۱۴۳ تهران
02188841
دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ تهران
02144210287
دفتر اسناد رسمی ۳۷ تهران
02122544915
دفتر اسناد رسمی ۸۳ تهران
02188684950
دفتر اسناد رسمی ۱۸۶ تهران
02144044118
دفتر اسناد رسمی ۱۲۳ تهران
02136616030
دفتر اسناد رسمی ۷۳ تهران
021-55776453
دفتر اسناد رسمی ۱۹۶ تهران
02133955732
دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تهران
02122854498
دفتر اسناد رسمی ۷۰ تهران
021-88785543
دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ تهران
02122594761
دفتر اسناد رسمی ۲۱۱ تهران
02188325785
دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ تهران
02188711253
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
02163972033
مصطفی میرچی
02122367953
صادق آیت الهی
02133132949
شهرام بادسار
02188480573
فریدون شریفی مقدم
02166926246
۴۵ متری زرند-روبروی درمانگاه مشیری
02166698779
غلامعلی بازیاری سروستانی
02177581921
ساختمان گلزار-طبقه دوم
02144051137
خسرو عباس داکانی
02188686988
ایرج مهرانیان
02155783428
علی قاسم زاده مقدم
02166648243
مرجان سهرابی
02126317850
مصطفی جلیلی
02166943636
بهروز میرزایی
02188736559
مسعود ماهوتچیان
02188510043
حسن آرامی
02188775142
سید محمد طباطبایی
02144139330
حسن روحانی نیا
02166568143
مجتبی رضایی
02133197272
امیر حسین وحیدی
02122068764
سیامک علوی
02177457192
بـزرگراه شهید باقری-نبش ۱۹۸ غربی
02177705583
منصور درخشنده
02144098093
حمید هاشم بیگی
02177503333
غلام رضا جوزقی
02188722336
رامین علیزاده ثابت
02122773570
محمود تلخابلو
02122851044
علیرضا ایمانی پیرآغاج
02133348713
سلوه حمید
02188058146
امیرهوشنگ ایل بیگی
02122730416
سید مجید چاووشی
02144241824
محمد رضا دشتی اردکانی
02177861413
محمد عظیمیان
02188727705
علیرضا کاغذچی
02177645342
میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا
02144362290
مسعود امیری
02144059098
جنت آباد جنوبی-نبش کوچه چهارم
02144494112
علیرضا سلیمی نائینی
02188884417
محمود جمشيدوند
02186031621
داود شجاعی
02155512923
حسین زرین کفش
02177702682
سعیده امیری
02122241535
حامد مظاهری
02144190448
بهمن رازانی
02188580503
محمد باقر بارعی
02188931234
غلامحسین مقدم دیزج هریک
02166221011
سیاوش سیف کلاله آقا محمدی
02177268698