مشاهیر حقوقی

الهام

غلامحسین الهام

حکمت_نیا

محمود حکمت نیا

الماسی.

دکتر نجاد علی الماسی

موسوی

دکتر سید فضل الله موسوی

نجفی

علی حسین نجفی ابرند ابادی

untitled

دکتر ابراهیم بیگ زاده

کاشانی

سید محمود مصطوفی کاشانی

بروجردی

شیخ محمد عبده ( بروجرودی )

اردبیلی

محمد علی اردبیلی

احمد متین

دکتر احمد متین

ممتاز

دکتر جمشید ممتاز

فخاری

امیر حسین فخاری

میر عباسی

دکتر سید باقر میر عباسی

نقابت

سید ضیا الدین نقابت

هاشم وکیل

اقا سید هاشم وکیل

خلعتبری

امیر ارسلان خلعتبری


ستوده

دکتر حسن ستوده تهرانی

اشوری

دکتر محمد اشوری

گلدوزیان

دکتر ایرج گلدوزیان

نوربها

دکتر رضا نوربها


قاضی

دکتر سید ابوالفضل قاضی

حسن صفایی

دکتر سید حسن صفایی

محقق

دکتر سید مصطفی محقق

افتخار

دکتر گودرز افتخار جهرمی

اخوندی

دکتر محمود اخوندی اصل

عرفانی

دکتر محمود عرفانی

شهیدی

دکتر مهدی شهیدی

مصدق

دکتر محمد مصدق

هدایت الله فلسفی

دکتر هدایت الله فلسفی

اسکینی

دکتر ربیعا اسکینی

امامی

دکتر سید حسن امامی

هاشمی

دکتر سید محمد هاشمی

داور

استاد علی اکبر داور

ضیایی

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

کاتوزیان

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

زنجانی

استاد عباسعلی عمید زنجانی

لنگرودی

دکتر جعفری لنگرودی

اخلاقی

دکتر بهروز اخلاقی

مجسمه-برنزی-بانوی-عدالت (1)

استاد غلامرضا شهری