بزرگان حقوق

الهام

غلامحسین الهام

حکمت نیا

محمود حکمت نیا

نجاد علی

دکتر نجاد علی الماسی

سید فضل الله موسوی

دکتر سید فضل الله موسوی

علی حسین نجفی ابرند ابادی

علی حسین نجفی ابرند ابادی

ابراهیم بیگ زاده

دکتر ابراهیم بیگ زاده

سید محمود مصطوفی کاشانی

سید محمود مصطوفی کاشانی

شیخ محمد عبده

شیخ محمد عبده ( بروجرودی )

علی اردبیلی

محمد علی اردبیلی

احمد متین

دکتر احمد متین

جمشید ممتاز

دکتر جمشید ممتاز

امیرحسین فخاری

امیر حسین فخاری

سید باقر میر عباسی

دکتر سید باقر میر عباسی

ضیا الدین نقابت

سید ضیا الدین نقابت

سید هاشم وکیل

اقا سید هاشم وکیل

مجسمه-برنزی-بانوی-عدالت (1)

امیر ارسلان خلعتبری


حسن ستوده

دکتر حسن ستوده تهرانی

محمد اشوری

دکتر محمد اشوری

دکتر ایرج گلدوزیان

دکتر ایرج گلدوزیان

رضا نوربها

دکتر رضا نوربها


سید ابولفضل قاضی

دکتر سید ابوالفضل قاضی

حسن صفایی

دکتر سید حسن صفایی

مصطفی محقق

دکتر سید مصطفی محقق

گودرز افتخار

دکتر گودرز افتخار جهرمی

محمود اخوندی

دکتر محمود اخوندی اصل

محمود عرفانی

دکتر محمود عرفانی

دکتر مهدی شهیدی

دکتر مهدی شهیدی

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

هدایت الله فلسفی

دکتر هدایت الله فلسفی

دکتر ربیعا اسکینی

دکتر ربیعا اسکینی

دکتر سید حسن امامی

دکتر سید حسن امامی

محمد هاشمی

دکتر سید محمد هاشمی

علی اکبر داور

استاد علی اکبر داور

محمد رضا ضیایی

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

کاتوزیان

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

استاد عباسعلی عمید زجانی

استاد عباسعلی عمید زنجانی

دکتر لنگرودی

دکتر جعفری لنگرودی

بهروز اخلاقی

دکتر بهروز اخلاقی

مجسمه-برنزی-بانوی-عدالت (1)

استاد غلامرضا شهری