اهداف و چشم انداز ها

اهداف و چشم انداز های مجموعه

افق دید ما رسیدن به جامعه ای است که افراد آن فارغ از توان مالی و جایگاه اجتماعی هرگز در مقابل ناحق سکوت نکرده و در جهت رسیدن به حق خود همت گماشته و ضمن بهره مندی از تخصص و علم وکلای دادگستری دستگاه قضا را تنها سرپناه خود در برابر ظلم ببیند

با توجه به نیاز جامعه به حضور پررنگ وکلای دادگستری در قالب موسسات و دفاتر مدرن حقوقی و همچنین در جهت جلوگیری از دخالت افراد غیر متخصص در امر خطیر وکالت و درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری وقت گروه وکلای عدل جویان امین صدر به همت نفرات برتر آزمون وکالت دادگستری و نخبگان رشته حقوق تاسیس گردید.

اصلی ترین و اساسا علت تاسیس عدل جویان ارائه مشاوره تخصصی صرفا توسط وکلای پایه یک دادگستری بوده که قطعا این خدمت ارزنده گام بلندی در احقاق حقوق مالباختگان و ستمدیدگان بوده است . از دیگر سو قبول وکالت در صد ها پرونده اعم از حقوقی کیفری ملکی ثبتی و … با موفقیت چشمگیر همراه بوده و کارنامه درخشانی از عملکرد این مجموعه میباشد